tlačítko1 tlačítko3

Informace pro zákonné zástupce - duben 2020


Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ


Plánované akce školy se od 11.3.2020 až do odvolání nekonají.


Informační leták školy

Informace o zpracování osobních údajů


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. - nabídka doučování zdarma


Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince
Centrum pro integraci cizinců Nymburk


Informace ŘŠ v době uzavření školy

Vážení,
v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je škola pro žáky uzavřena od 11. 3. do odvolání.

Zákonným zástupcům budou po dobu uzavření školy elektronicky předávány úkoly, které budou žáci doma plnit – informování bude probíhat prostřednictvím systému Bakaláři nebo e-mailem všemi vyučujícími.
V systému Bakaláři (Elektronická ŽK) jsou od 12. 3. 2020 přístupné výukové zdroje. (Výuka>Výukové zdroje)
Další výukové materiály budou postupně zpřístupněny v sekci Bakaláři (Elektronická ŽK) Dokumenty.

Prosíme zákonné zástupce o pochopení situace se zadáváním úkolů a domácí přípravy v tom, že na systému výuky elektronickou komunikací průběžně pracujeme a dolaďujeme možnosti... učitelé jsou připraveni reagovat na jakékoli dotazy ohledně zadané práce pomocí již nastavené elektronické komunikace (Bakaláři - Komens, služební email).


V případě, že si potřebujete ze školy vyzvednout "zapomenuté" učební pomůcky (učebnice, sešit apod.), kontaktujte třídního učitele nebo příslušného vyučujícího k domluvě.

Ohledně vývoje situace sledujte prosím média a web školy.

Škola bude uzavřena do odvolání i pro konání veškerých kroužků a mimoškolní aktivity žáků.

Dle informací Okresní správy sociálního zabezpečení v Nymburce si mohou zákonní zástupci dětí do 13 let pro svého zaměstnavatele nechat potvrdit ve škole "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)". Vyplněný a potvrzený tiskopis může být vydán zákonnému zástupci v kaceláři školy na budově I. stupně u paní ekonomky.
Požádat o vydání tiskopisu můžete také telefonicky 325 551 302 nebo e-mailem ekonomka@zsbhrozneho.cz. Vyplněný a potvrzený tiskopis školou Vám bude zaslán nascanovaný na Váš e-mail.

Čerpat OČR muže rodič po celou dobu uzavření školy, i tak si může požádat o ošetřovné druhý rodič. Pokud tuto možnost budete využívat, požádejte školu a bude Vám vystavena druhá Žádost o ošetřovné při péči o dítě v případě převzetí péče o dítě jiným oprávněným.

Podrobnější informace a stanovisko ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění - Karanténa a ošetřovnéMinisterstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření

10.3.2020 informace z Úřadu vlády ČR

Výukové zdroje pro domácí výuku žáků

Po dobu uzavření škol jsou zpřístupněné tyto výukové zdoje pro domácí výuku žáků na internetu a PC. Rodiče si je můžou dle instrukcí nainstalovat a zprovoznit na svých PC.


CERMAT - Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova

SCIO - Přijímací zkoušky na SŠ nanečisto


Nová škola - Certifikáty IUč ZDARMA pro domácí výuku žáků


Vcelka.cz
Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.


Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.


Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.


Portál AlfBook - interaktivní testy. Licence zdarma platí po dobu uzavření škol. Přístup je okamžitý, žáci se nemusí registrovat ani nic instalovat.
Přístupový web: www.alfbook.cz
Univerzální kód školy: ucimesedoma

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

AKTUALIZOVÁNO

V souladu s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 proběhne pouze formální část zápisů. Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem lze v termínu od 1.4. do 9.4.2020 (včetně) doručit těmito způsoby:

1. do datové schránky školy: taemjk2
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na info@zsbhrozneho.cz
3. poštou na adresu ZŠ B. Hrozného, Nám. B. Hrozného 12, Lysá nad Labem, 289 22
4. osobní podání vhozením obálky s žádostí do poštovní schránky na hlavním vchodě budovy na výše uvedené adrese (tzv. „růžová budova“)


Po převzetí žádostí školou budou všichni zákonní zástupci zpětně informování datovou schránkou/e-mailem/telefonicky o přidělení registračního čísla, pod kterým bude jejich dítě vedeno při přijímání k základnímu vzdělávání. Registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna na webu školy a hlavním vchodu obou budov školy nejdéle do 7.5.2020.

Formulář žádosti o přijetí je možný stáhnout zde
Lze také napsat „vlastní žádost“ dle údajů ve zveřejněném formuláři.
V případě nemožnosti vytisknout si žádost si lze vyzvednout formulář v kanceláři školy po předchozí tel. domluvě se sekretářkou A. Tomkovou na tel. 720 624 564.

Společně se ZŠ JAK Lysá nad Labem žádáme zákonné zástupce, aby doručovali žádosti pouze do té školy, ve které chtějí, aby jejich dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání. Obě školy jsou připraveny otevřít tři třídy 1. ročníku, tzn. přijmout až 90 dětí, proto při přijímání žádostí o přijetí nebude školou přihlíženo k pořadí přijatých žádostí. Limitující bude počet žádostí jen v tom případě, pokud na dané škole bude vyšší počet žádostí o přijetí než 90 - pak bude přihlédnuto k vyhlášce města o spádovosti (ZŠ BH: děti s trvalým bydlištěm v Lysé n. L., Byšičkách a Dvorcích, jejichž příjmení začíná písmenem A – L, a všechny děti s trvalým bydlištěm v obci Jiřice) a z nespádových dětí by bylo na dané škole losováno.

Po ukončení mimořádných opatření se uskuteční jediné setkání zákonných zástupců a dětí ve škole jako náhrada motivační části zápisu a Školiček pro budoucí prvňáčky. Na něm proběhne kontrola údajů dle rodných listů dětí a zápis do školní družiny. O termínu setkání budete předem informování e-mailem, na webu školy a prostřednictvím komunikačních kanálů města Lysá nad Labem.

Odklady povinné školní docházky řešte s vedením školy na telefonu 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz.
Formulář žádosti o odklad je možný stáhnout zde


Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), v platném znění, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky - písemná žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení a podána nejpozději do 30. 4. 2020.

Pokud bude podle ustanovení § 37 odst. 4 ŠZ o odkladu rozhodnuto, informuje ředitelka školy zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění (= pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy / individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy / vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ŠZ / vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle §38a  ŠZ) a doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě Základní školy Komenského 1534 Lysá nad Labem, nebo v posledním ročníku mateřské školy.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školyKritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Školní zralost a připravenost


Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

VIDEO: Kroužek 3D tisku a robotiky

Informace Města Lysá nad Labem k situaci s koronavirem

Informace paní místostarostky

Informace KÚ Středočeského kraje k prevenci před koronavirem


Algoritmus č. 1: pacient se dostaví do zdravotnického zařízení
Algoritmus č. 2: pacient kontaktuje linku 112
Algoritmus č. 3: doporučení pro občany

Vážení,
v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.

2. v případě, že se žáci Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Jako edukační pomůcku si Vám v příloze dovolujeme zaslat informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav. Jeho zveřejnění doporučujeme vyvěšením na veřejných místech v prostorách školy.

S pozdravem
PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
vedoucí Odboru školství
Krajského úřadu Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
surynek@kr-s.cz

Pracovní místo

Přijmeme:
- kvalifikovaného zaměstnance na pozici správce sítě (částečný úvazek)


Pro školní rok 2020/2021 přijmeme:
- kvalifikovaného pedagoga na pozici školní speciální pedagog (plný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na I. stupni ZŠ (plný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na II. stupni ZŠ (částečný úvazek - zejména M, IF, Fy, Aj, Nj, Rj, D)


V případě zájmu o tyto pozice kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Aktuální informace: Přijímací zkoušky na SŠ 14 dnů po návratu do lavic
Ministerstvo školství v pondělí 23. 3. 2020 vyřešilo i přijímací zkoušky na střední školy. Šéf resortu Robert Plaga navrhne vládě, aby testy probíhaly dva týdny po znovuotevření škol.
Testy by mohly vypadat následovně - místo dvou termínů by se psaly testy jen jednou,
tzn. jednokolové přijímací řízení = 1 pokus.


Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Přehlídky SŠ v okolních regionech v roce 2019
Informace pro z. z. k přijímačkám „nanečisto“ a k žákům se SVP

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020


Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2019/2020

Program na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

Akce a aktivity školy realizované v souladu s veřejnoprávní smlouvou k "Programu" jsou konané za finanční podpory města Lysá nad Labem.


Žádost o poskytnutí dotace
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

2 A) Aktivita Doučování – informace o čerpání dotace z „Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem“

Informace o zapojení školy do projektu „Start IN“

Od 1. 9. 2019 je škola zapojena do nového edukačního projektu podpořeného ESIF, který realizuje Národní technické muzeum v období 2018 – 2021: „Start In“ - Inkluze s Národním technickým muzeem – reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500, projekt zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce; smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání; do projektu je zapojeno 25 škol z celé ČR a více než 1 000 žáků; škole byly nabídnuty čtyři nové moderní vzdělávací programy s průřezovými tématy pod názvy Energie, Čas, Design a Stavitelství; první část každého programu je realizována v expozicích a prostorách NTM = v NTM na Letné, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v železničním depozitáři NTM v Chomutově; pro školní rok 2019/2020 si škola vybrala program Stavitelství (Plasy) a Energie, Design a Čas (Letná); navazující část programu má podobu exkurzí ke konkrétním zaměstnavatelům.

22. 10., 23. 10., 27. 11. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS/DESIGN/ ENERGIE, 9. roč., doprava byla proplacena realizátorem projektu NTM (= skupinová zpáteční jízdenka na vlak + lístky MHD), realizováno: 22. 10. Program ČAS 9.A, 23. 10. Program DESIGN 9.B, 27. 11. Program ENERGIE 9.C

Šachy (nepovinný předmět) v rámci projektu Šachy do škol

Blahopřejeme našich šachistům!!!
Děti ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem postoupily ze základních škol Středočeského kraje na MČR škol do Zlína.
Krajské kolo přeboru škol v šachu, kat. třídy 1 až 5 - 17. 12. 2019
Výsledková listina Krajského přeboru škol v šachu 17. 12. 2019

Městská školní šachová liga v Lysé má zelenou
Městská liga šachu

Městská liga šachu

Výsledková listina okresního přeboru škol v šachu Nymburk dne 20. 11. 2019
Školáci zápolili v šachu - Nymburský deník
Projekt Šachy do škol na Facebooku
Projekt Šachy do škol
Místní kolo Přeboru škol v šachu (Lysá nad Labem 6. 11. 2019)
Výsledky turnaje Lysá nad Labem 6. 11. 2019

Šachy - Zpravodaj č. 1/2019
Šachy - Zpravodaj č. 2/2019
Šachy - Zpravodaj č. 3/2019
Šachy - Zpravodaj č. 4/2019
Šachy - Zpravodaj č. 1/2020
Šachy - Zpravodaj č. 2/2020

Šachová etiketa
Informace k projektu Šachy do škol
Seznam zapojených škol - Středočeský kraj

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV