tlačítko1 tlačítko3

Pracovní místo

Od 1. 11. 2019 školního roku 2019/2020 přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga na pozici vychovatel/vychovatelka ve školní družině (0,5 úvazku)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na I. stupni ZŠ (plný úvazek)

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce - listopad 2019/2020


PROJEKT STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 2019 aneb NABÍDKA SPOLUPRÁCE S JEŽÍŠKEM
JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 2019


01. 11., 12:30- 14:30 - Halloweenská párty, IV. oddělení ŠD.
04. 11., 07:45 - 08:30, 08:40 - 09:25 hod - Přednáška o dentální hygieně, 1.A,B, 2.A,B
04. 11., 14:00 – 15:00 hod - Pirátská besídka, III. odd. ŠD
05. 11., 07:45 - 08:30, 08:40 - 09:25 hod - Přednáška o dentální hygieně, 3.A,B, 4.A,B
06. 11., 07:45 - 08:30, 08:40 - 09:25 hod - Přednáška o dentální hygieně, 5.A,B (na budově BH), 5.C
05. 11., 08:00, 09:00 hod - MPP RZL, návykové látky, 8., 9. ročník, TVC BH
06. 11., 08:00 – 13:00 hodMístní kolo školního šachu, Misan s.r.o.
07. 11., 09:30 hod - Schůzka starostů tříd, II. stupeň
07. 11. - Zeměpisný seminář Irán, kino Lysá nad Labem, 8.00- 8. a 9. ročník, 11:30-6. a 7.ročník
07. 11., 08:00 hod – Fotografování „Vánoční alba“, I. stupeň (dle zájmu)
07. 11. – Jednodenní zahraniční zájezd do Norimberku v Německu
07. 11., 12:30- 14:30 - Halloweenská besídka, VI. oddělení ŠD.
12. 11., od 15:15 hod - Čtvrtletní pg rada
12. 11., 17:00 hod – Třídní schůzka 6.B
12. 11., 17:30 – 19:30 hod - Konzultace pro z. z.
13. 11., 13:00 - 17:00 hod - Rozšířené konzultace pro z. z. žáků 2.B
13. 11. – Týden vědy a techniky v AV + úniková hra „Globální hrozby“, AV ČR Praha 1, 7.C
20. 11. – Okresní kolo školního šachu, Nymburk DDM
21. 11. – Divadlo Metro Praha „Malý princ“, 3.A, 4.A,B
21. 11. - Beseda v městské knihovně "Ilustrátoři", 6.C
27. 11. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ENERGIE 9.C
28. 11. - Burza SŠ Praha, 9.B
28. 11. - Beseda v městské knihovně "Kritické čtení", 8.A, 8.C, 8.BInformační leták školy

Informace o zpracování osobních údajů


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. - nabídka doučování zdarma


Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince
Centrum pro integraci cizinců Nymburk
Kurz češtiny pro cizince


Zábavná interaktivní cvičení


Zdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Informace o zapojení školy do projektu „Start IN“

Od 1. 9. 2019 je škola zapojena do nového edukačního projektu podpořeného ESIF, který realizuje Národní technické muzeum v období 2018 – 2021: „Start In“ - Inkluze s Národním technickým muzeem – reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500, projekt zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce; smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání; do projektu je zapojeno 25 škol z celé ČR a více než 1 000 žáků; škole byly nabídnuty čtyři nové moderní vzdělávací programy s průřezovými tématy pod názvy Energie, Čas, Design a Stavitelství; první část každého programu je realizována v expozicích a prostorách NTM = v NTM na Letné, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v železničním depozitáři NTM v Chomutově; pro školní rok 2019/2020 si škola vybrala program Stavitelství (Plasy) a Energie, Design a Čas (Letná); navazující část programu má podobu exkurzí ke konkrétním zaměstnavatelům.

22. 10., 23. 10., 27. 11. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS/DESIGN/ ENERGIE, 9. roč., doprava bude proplacena realizátorem projektu NTM (= skupinová zpáteční jízdenka na vlak + lístky MHD), dojednáno: 22. 10. Program ČAS 9.A, 23. 10. Program DESIGN 9.B, 27. 11. Program ENERGIE 9.C

Šachy (nepovinný předmět) v rámci projektu Šachy do škol


Školáci zápolili v šachu - Nymburský deník
Projekt Šachy do škol na Facebooku
Projekt Šachy do škol
Místní kolo Přeboru škol v šachu (Lysá nad Labem 6. 11. 2019)
Výsledky turnaje Lysá nad Labem 6. 11. 2019

Šachy - Zpravodaj č. 1
Šachy - Zpravodaj č. 2

Šachová etiketa
Informace k projektu Šachy do škol
Seznam zapojených škol - Středočeský kraj

Informace o přijímacím řízení na SŠ


Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Přehlídky SŠ v okolních regionech v roce 2019
Informace pro z. z. k přijímačkám „nanečisto“ a k žákům se SVP


Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2019/2020

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV