tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna,
ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


vyhlašuji na pátek 29. září 2017
jeden den ředitelského volna pro žáky školy


ze závažných organizačních a technických důvodů.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Vyhlášení

Informace pro zákonné zástupce - září 2017

Provoz školní družiny v době ředitelského volna dne 29. 9. 2017 nebude zajišťován z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků.


04. 09., 6:15 hod - Zahájení provozu ŠD
04. 09., 7:45 hod - Zahájení školního roku
04. 09. – Výuka 1. roč. – 1. – 2. VH; provoz ŠD navazuje
05. 09. – Výuka 1. roč. – 2 VH; provoz ŠD navazuje
05. 09. – Zahájení výuky ve všech třídách dle rozvrhů (kromě 1. roč.)
05. 09., 17:00 hod – ŠD - schůzka se z. z. dětí přijatých do ŠD
06. 09. - Výuka 1. roč. – 3 VH; provoz ŠD navazuje
07. 09. - Výuka 1. roč. – 3 VH; provoz ŠD navazuje
08. 09. - Výuka 1. roč. – 4 VH; provoz ŠD navazuje
14. 09., 7:45 - 12:00 hod - Výuka na dopravním hřišti Nymburk, 4.A
15. 09., 7:45 - 12:00 hod - Výuka na dopravním hřišti Nymburk, 4.B
18. 09., 7:45 - 12:00 hod - Výuka na dopravním hřišti Nymburk, 4.C
18. 09. – focení žáků 1. roč. do Mladé fronty
19. 09., 10:40 – 11:40 hod - Návštěva Muzea Lysá nad Labem, 4.A
19. 09., 16:30 hod - Třídní schůzka III.A
19. 09., 17:00 hod – Třídní schůzky 1. – 5. ročníků, (kromě třídy V.A)
19. 09., 17:30 hod – Třídní schůzky 6. – 9. ročníků
20. 09., 10:40 – 11:40 hod - Návštěva Muzea Lysá nad Labem, 3.B
21. 09. - Den Evropských jazyků, 4.B
21. 09., 16:00 hod - Náhradní termín TS třídy V.A
23. 09.Drakiáda, ŠD
25. 09. – 30. 09. – Škola v přírodě III.A a V.A (koná se z organizačních důvodů za školní rok 2016/2017), Penzion Zoja – Javorník v Krkonoších
26. 09. – MPP II. stupeň - pplk. Lottes, beseda
27. 09. - Cvičení v přírodě – 2.A,B; 3.B; 4.A,B,C
29. 09. – Ředitelské volno pro žáky školy; ŠD zajistí provoz dle požadavku vyjádřeného zákonnými zástupci

Informovaný souhlas zákonný zástupce - škola

Plán práce na školní rok 2017/2018

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019

Pozvánka na Drakiádu

Nabídka kroužků pro šk. rok 2017/2018

Školní řád - s účinností od 1. 9. 2017

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - s účinností od 1. 9. 2017

Koncepce rozvoje školy - zhodnocení 2016/17

Program poradenských služeb ve škole - školní rok 2017/2018

Škola češtiny pro cizince

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků - školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladech povinné školní docházky

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2017/18Jak se žije v naší škole (I.stupeň, budova TGM)

Jak se žije v naší škole (II.stupeň, budova BH)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio