tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Informace pro zákonné zástupce - leden 2019


22. 12. 2018 – 02. 01. 2019 – Vánoční prázdniny; provoz ŠD není zajišťován
03. 01. 2019, 17:00 hod - Povánoční besídka, 1.B
03. 01., 07:45 – 11:25 hod – Testování "čtení" zapojených žáků 2. ročníků v rámci výzkumného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, vede výzkumná asistentka Mgr. Helena Slachová
08. 01. – Mimořádné konzultace pro pozvané zákonné zástupce
12. 01. – 19. 01. – Lyžařský výcvikový kurz žáků 8. roč.

LYŽÁKOVÝ MAGAZÍN
    ČÍSLO 1, VYDÁNÍ 12. 1. 2019
    ČÍSLO 2, VYDÁNÍ 13. 1. 2019
    ČÍSLO 3, VYDÁNÍ 14. 1. 2019
    ČÍSLO 4, VYDÁNÍ 15. 1. 2019
    ČÍSLO 5, VYDÁNÍ 16. 1. 2019
    ČÍSLO 6, VYDÁNÍ 17. 1. 2019
    ČÍSLO 7, VYDÁNÍ 18. 1. 2019


16. 01. – Okresní kolo dějepisné olympiády, DDM Nymburk, vybraní žáci
16. 01., 13:30 - 14:00 hod – Návštěva pana starosty na šachovém kroužku
18. 01. - Galerie ocelových figurín Praha, 4.C
22. 01., 15:15 hod – Pololetní pg rada
28. 01., 07:25 – 13:00 hodÚniková hra Decoder Praha, 5.A - akce přesunuta na 04. 02. 2019
28. 01., 13:15 – 17:00 hod – Výstaviště Praha Holešovice, Mořský svět, I. a III. odd. ŠD
29. 01. - MPP - besedy pro žáky II. stupně
30. 01. - Okresní kolo olympiády v ČJ, Nymburk, vybraní žáci
30. 01., 08:30 - 10:00 hod - Kino Lysá n. L. „Čertí brko“ 1.A,B, 2.A,B, 5.A,B
30. 01., 10:15 – 12:05 hod - Kino Lysá n. L. – „Raubíř Ralf a internet“ 3.A,B, 4.A,B,C, 5.C
31. 01. – Předávání výpisu z pololetního vysvědčení; slavnostní předání prvního vysvědčení žákům 1. roč.
31. 01. - Předávání pololetního vysvědčení, Zámek Loučeň, 6.B,C


01. 02. – Pololetní prázdniny; z. z. předávají požadavek na provoz ŠD v době prázdnin do 18. 01.
18. 02. – 24. 02. – Jarní prázdniny; z. z. předávají požadavek na provoz ŠD v době prázdnin do 31. 01.Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizinceZdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Výzkumný projekt PedF UK Praha

Škola je zapojena do výzkumného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s názvem "Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie", řešeného s podporou Technologické agentury České republiky (TAČR), Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TL01000365, 2018-2021), http://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/.

První termín testování "čtení" zapojených žáků 2. ročníků proběhne v listopadu a prosinci 2018 v učebně na budově TGM. S žáky, kteří mají kladný Informovaný souhlas z. z., bude pracovat proškolená výzkumná asistentka Mgr. Helena Slachová.

Druhý termín testování "čtení" zapojených žáků 2. ročníků proběhne v lednu - únoru 2019 v učebně na budově TGM. S žáky, kteří mají kladný Informovaný souhlas z. z., bude pracovat proškolená výzkumná asistentka Mgr. Helena Slachová.

Dopis řediteli

Dopis rodiče, informovaný souhlas

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností dnem 1.11.2018

Informační systém - "Kam na školu..."

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio