tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Pracovní místo

Pro školní rok 2017/2018 přijmeme:

- kvalifikovaného učitele I. stupně
- kvalifikovaného vychovatele do ŠD
- kvalifikovaného asistenta pedagoga
- kvalifikovaného učitele Aj (zejména I. stupeň)
- kvalifikovaného učitele Nj
- kvalifikovaného učitele Rj

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků - školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladech povinné školní docházky


Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

Informace pro zákonné zástupce: Informace o povinném předškolním vzdělávání


Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

Žádost o přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018

Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018

Žádost o přijetí dítěte do školní družiny


Propagační leták školy 2016/2017

Jak se žije v naší škole (I.stupeň, budova TGM)

Jak se žije v naší škole (II.stupeň, budova BH)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

07. 03. 2017, 16:30 hodInformace o metodách výuky na jednotlivých školách: setkání v RC Parníček s Mgr. Martinou Ondruškovou a Mgr. Lenkou Kremlíkovou (genetická a analytická metoda čtení, Matematika podle prof. Hejného, Sfumato – Splývavé čtení apod.)
14. 03. 2017, 16:00 hod - Schůzka zákonných zástupců s ředitelkami škol, která se bude konat v ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
22. 03. 2017, 7:45 hod – 11:30 hod - Den otevřených dveří
04. 04. 2017, 13:30 hod - 17:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníku
05. 04. 2017, 13:30 hod - 15:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníku
11. 04. 2017, 13:00 hod - Náhradní termín zápisu dětí do 1. ročníku

17. 05. 2017, 15:30 hod - 16:30 hod - Školička pro budoucí prvňáčky, budova I. stupně
07. 06. 2017, 15:30 hod - 16:30 hod - Školička pro budoucí prvňáčky, budova I. stupně
14. 06. 2017, 16:00 hod - Schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků, budova I. stupně

Informace pro rodiče - duben 2017

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2017/2018: úterý 4. dubna 2017 od 13:30 hod do 17:00 hod; středa 5. dubna 2017 od 13:30 hod do 15:00 hod; dodatečný zápis: úterý 11. dubna 2017 od 13:00 hod do 15:00 hod

V době Velikonočních prázdnin nebude zajišťován provoz školní družiny.


03. 04. - Přednáška o lese, I. stupeň
04. 04. - Okresní kolo matematické olympiády, DDM Nymburk
04. 04. - Neviditelná výstava Praha, 9.A
07. 04. - Drátkování, velikonoční výzdoba, 5.A
10. 04. - Knihovna Lysá n. L., beseda se spisovatelkou p. Neradovou, 9. ročníky
11. 04. - Školní kolo běhu E. Zátopka, zámecký park
12. 04. - Jump park Praha, exkurze, 7.A
12. 04. - Školní kolo čtení textů RJ
12. 04. - Dramatizace bajky "Zajíc a želva" ve třídě 1.A, žáci 7.A
13. 04. a 14. 04. - Velikonoční prázdniny
17. 04. - Velikonoční pondělí
18. 04. - Běh E. Zátopka, zámecký park
19. 04 - IPS Nymburk, 8. B
20. 04. - IPS Nymburk, 8. C
21. 04. - Exkurze - Německo, přihlášení zájemci - akce ZRUŠENA pro malý zájem žáků.
               Peníze vrací pan učitel Pokorný od úterý 18. 4.
24. 04. - Exkurze - Terezín, 9.C
25. 04. - IPS Nymburk, 8. A
25. 04. - Zeměpisný seminář, II. st., kino Lysá nad Labem
25. 04. - Čtvrtletní pedagogická rada (od 15:15 hod), konzultace pro z. z. (17:00 – 19:00 hod); třídní schůzky (od 16:30 hod - 1.A, 2.C)
26. 04., 8:45 - 10:30 hod - Filmové představení „Masaryk“, 9. ročníky, kino Lysá nad Labem

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Informace k přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích ve školním roce 2016/2017

INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ 2017

Jednotná přijímací zkouška 2017

Otevřené hodiny Mgr. Lenky Kremlíkové

Vážené kolegyně, vážení kolegové a vážení rodiče,
vycházejíce z přetrvávajícího zájmu o metodu výuky matematiky podle prof. Milana Hejného jsme opět připravili nabídku návštěvy tzv. OTEVŘENÝCH HODIN, a to každou 1. středu v měsíci zaměřenou zejména na výuku matematiky.

Zájemci o účast v otevřených hodinách pod vedením Mgr. Lenky Kremlíkové se, prosíme, registrujte v sekretariátu školy, nebo na emailu: lenca.kreml@seznam.cz

Otevřené hodiny SFUMATO – metodika splývavého čtení

Těšíme se na váš zájem a setkání.

Za základní školu PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Naše škola je Referenční školou

Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS vznikla na Základní škole B. Hrozného v Lysé nad Labem referenční třída ASUS Edu Class. Třída 2.A pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové získala začátkem června 14 tabletů ASUS VivoTab Note 8 a učitelský tablet ASUS Transformer Book T100. Tablety jsou vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje systém EduBase.

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost

Referenční škola ASUS Edu Class

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost oslavily první narozeniny

EduBase - novinky

Vzděláváme pro budoucnost

Školáci dostali tablety, matiku se učí s flétnou a v pohybu. A baví je

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio