tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna,
ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


vyhlašuji na pátek 26. 10. 2018
jeden den ředitelského volna pro žáky školy


ze závažných organizačních a technických důvodů.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Vyhlášení

Informace pro zákonné zástupce - říjen 2018

Vážení zákonní zástupci,
v době ředitelského volna dne 26. 10. a podzimních prázdnin ve dnech 29. 10. a 30. 10. nebude zajišťován provoz školní družiny z důvodu malého počtu přihlášených žáků.
PaedDr. Irena Jarešová

Výuka nepovinných předmětů (sportovní hry II. st., konverzace v Aj) nebude ve šk. roce 2018/19 probíhat pro nezájem žáků.


01. 10., 8:00, 9:45 hod - Výchovný koncert, Světová hudba, II. st., TVC BH
05. 10. - Výstaviště Lysá nad Labem - Podzimní zemědělec 2018, 3.A, 4.B, 4.C, 9.B
12. 10., 7:45, 8:30 hod - Archiv - Lysá nad Labem, 8.C (7:45), 8.B (8:30)
12. 10., 10:00 hod - Exkurze Sbor dobrovolných hasičů Lysá n. L., 3.A
15. 10., 9:00, 10:00 hod – Hudební pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků, TCV BH, I. stupeň, vstup 50,- Kč
16. 10., 8:40, Archiv - Lysá nad Labem, 8.A
17. 10. - Exkurze na Pražský hrad, 4.B, 4.C
18. 10. - Burza škol, Nymburk, 8. a 9. ročníky
22. 10. - IPS Nymburk, 9.B
23. 10. - Zeměpisný seminář, Maroko, II. stupeň, kino Lysá nad Labem
23. 10. - Exkurze Městská knihovna Lysá n. L. ILUSTRÁTOŘI, 6. roč.
24. 10. - IPS Nymburk, 9.A
24. 10. - Exkurze Praha k oslavám 100. výročí republiky, 8,B;C
24. 10. - Připomínka 100. výročí založení republiky akcí „Oblékněme (si) republiku“
25. 10. - Meziškolní soutěž ke 100. výročí Československa, pořádá TGM Milovice
26. 10. – Ředitelské volno pro žáky školy; bude zjišťován zájem o provoz ŠD
29. 10. a 30. 10. – Podzimní prázdniny

tlačítko6

Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizinceZdravé svačinky Happysnack

Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že k 30. 11. 2018 končí platnost stávajících kartiček do výdajového automatu Happysnack. Nové kartičky, které žáci obdrží od třídních učitelů nejpozději do 14. 11. 2018, jsou z důvodu vyhlášky GDPR (ochrana osobních údajů) anonymní. Převod finančních prostředků ze starých kartiček na nové kartičky smí provádět pouze zákonní zástupci žáků, a to prostřednictvím emailu info@happysnack.cz případně na tel. čísle +420 737 286 000; +420 553 731 920.

Aktuální letáček Happy Snack

Výzkumný projekt PedF UK Praha

Škola je zapojena do výzkumného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s názvem "Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie", řešeného s podporou Technologické agentury České republiky (TAČR), Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TL01000365, 2018-2021), http://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/.
První termín testování "čtení" zapojených žáků 2. ročníků proběhne 15. 11. 2018 od 7:45 hod v učebně na budově TGM. S žáky, kteří mají kladný Informovaný souhlas z. z., bude pracovat proškolená výzkumná asistentka Mgr. Helena Slachová.

Dopis řediteli

Dopis rodiče, informovaný souhlas

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio