tlačítko1 tlačítko3

Pracovní místo

Přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga na pozici asistent/asistentka pedagoga (0,75 úvazku)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na I. stupni ZŠ (plný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na II. stupni ZŠ (částečný úvazek - zejména Aj, Nj, Rj, D, M, IF, Fy)

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce - prosinec 2019/2020

PROJEKT STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 2019 aneb NABÍDKA SPOLUPRÁCE S JEŽÍŠKEM
JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 2019


02. 12. - Vánoční pořad Radima Zenkla pro třídy 1. - 8. roč. - program zahrnující tradiční vánoční koledy a písně ČR, Slovenska, Anglie a Spojených Států Amerických, s použitím strunných a dechových nástrojů (např. pastýřská píšťalka, fujara, valašská trouba), včetně povídání o zajímavých vánočních zvycích v zahraničí. Společné zpívání a hraní na rytmické nástroje.
02. 12. - Divadlo Gong, divadelní představení Putování Betlémem, 5. A,B, TU, AP
03. 12., 07:45 – 09:25 hod – Dopravní výchova pro 1. třídy, 1.A,B
05. 12. – „Mikulášská nadílka“, 9.A – MŠ Čtyřlístek, 9.B - II. st. školy, 9.C - I. st. školy, 7.B. - MŠ Stratov
07. 12., 10:00 hod - Vánoční akademie žáků I. stupně, Výstaviště Lysá nad Labem, I. stupeň
07. 12., 10:00 hod - Prezentace výrobků žáků školy, Výstaviště Lysá nad Labem, školní družina
09. 12. - Adventní Nymburk, bruslení, 7.A,B
10. 12. - Besedy v městské knihovně „Kritické čtení“, 7.C
11. 12. - Předvánoční adventní Praha, jump aréna, 6.C
12. 12., 15:00 - 17:00 hod – Dílna pro děti a rodiče, 2.B
12. 12. - Kino Černý Most "Bitva u Midway", 8.C
16. 12., dopoledne - Vystoupení dramatického kroužku - divadelní představení „O staré bambitce“ pro ZŠ, MŠ
16. 12. - Lasergame Praha, 6.C
16. 12., 18:00 hod - Vystoupení dramatického kroužku - divadelní představení „O staré bambitce“ pro veřejnost
17. 12. – Krajské kolo v šachu, Neratovice
17. 12. - Kino Černý Most "Abstinent", 8.B
17. 12. - Vánoční besídka, I. odd. ŠD
17. 12., 19:00 hod - Klub mladých diváků, Divadlo v Dlouhé
19. 12. - Vánoční adventní Praha, 6.B
19. 12. - Vánoční besídka, II. odd. ŠD
19. 12. - Ocenění dětí za reprezentaci školy ve hře šachy na MěÚ Lysá nad Labem
20. 12. – Projektový den „Vánoce“ – výuka 1. – 5. r. do 11:25 hod; výuka 6. – 9. r. do 12:20 hod
20. 12. 13:15 hod – Filmové představení, ŠD
23. 12. – 03. 01. - Vánoční prázdninyInformační leták školy

Informace o zpracování osobních údajů


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. - nabídka doučování zdarma


Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince
Centrum pro integraci cizinců Nymburk
Kurz češtiny pro cizince


Zábavná interaktivní cvičení


Zdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Informace o zapojení školy do projektu „Start IN“

Od 1. 9. 2019 je škola zapojena do nového edukačního projektu podpořeného ESIF, který realizuje Národní technické muzeum v období 2018 – 2021: „Start In“ - Inkluze s Národním technickým muzeem – reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500, projekt zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce; smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání; do projektu je zapojeno 25 škol z celé ČR a více než 1 000 žáků; škole byly nabídnuty čtyři nové moderní vzdělávací programy s průřezovými tématy pod názvy Energie, Čas, Design a Stavitelství; první část každého programu je realizována v expozicích a prostorách NTM = v NTM na Letné, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v železničním depozitáři NTM v Chomutově; pro školní rok 2019/2020 si škola vybrala program Stavitelství (Plasy) a Energie, Design a Čas (Letná); navazující část programu má podobu exkurzí ke konkrétním zaměstnavatelům.

22. 10., 23. 10., 27. 11. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS/DESIGN/ ENERGIE, 9. roč., doprava byla proplacena realizátorem projektu NTM (= skupinová zpáteční jízdenka na vlak + lístky MHD), realizováno: 22. 10. Program ČAS 9.A, 23. 10. Program DESIGN 9.B, 27. 11. Program ENERGIE 9.C

Šachy (nepovinný předmět) v rámci projektu Šachy do škol


Výsledková listina okresního přeboru škol v šachu Nymburk dne 20. 11. 2019
Školáci zápolili v šachu - Nymburský deník
Projekt Šachy do škol na Facebooku
Projekt Šachy do škol
Místní kolo Přeboru škol v šachu (Lysá nad Labem 6. 11. 2019)
Výsledky turnaje Lysá nad Labem 6. 11. 2019

Šachy - Zpravodaj č. 1
Šachy - Zpravodaj č. 2
Šachy - Zpravodaj č. 3

Šachová etiketa
Informace k projektu Šachy do škol
Seznam zapojených škol - Středočeský kraj

Informace o přijímacím řízení na SŠ


Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Přehlídky SŠ v okolních regionech v roce 2019
Informace pro z. z. k přijímačkám „nanečisto“ a k žákům se SVP

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020


Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2019/2020

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV