tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5

Aktuality


Informace pro žáky a z. z.

Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (PDF)

Zápis z mimořádného jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

Informace pro z. z. žáků II. stupně

Vážení zákonní zástupci,
níže naleznete informace k podmínkám a organizaci školních skupin pro žáky II. stupně. Žádám Vás o podrobné seznámení se s informacemi a zvážení možnosti přihlásit žáka II. stupně do školní skupiny k dobrovolné docházce do školy od 8. 6. 2020. Zájem o přihlášení Vašeho dítěte do školní skupiny sdělte prosím třídnímu učiteli nejpozději do 1. 6. 2020 - Vaše rozhodnutí o přihlášení žáka je závazné, následné dohlašování není z organizačních důvodů možné.
Pokud se rozhodnete žáka přihlásit do školní skupiny, stáhněte si prosím dokumenty 1) a 2) viz níže, vytiskněte a podepište - více informací je v daných dokumentech.
Veškeré informace Vám jsou rozesílány také prostřednictvím zpráv Komens v systému Bakaláři (EŽK).

S přáním lepších dní
PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

1) Informace ke školní skupině a přihlášku naleznete zde (PDF)

2) Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění naleznete zde (PDF)


MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020 (PDF)

Informace pro z. z. žáků I. stupně

Vážení zákonní zástupci,
níže naleznete informace k podmínkám a organizaci školních skupin pro žáky 1. stupně.
Veškeré informace Vám jsou rozesílány také prostřednictvím zpráv Komens v systému Bakaláři (EŽK).

S přáním lepších dní
PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

1) Informace ke školní skupině a přihlášku naleznete zde (PDF)

2) Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění naleznete zde (PDF)


Provizorní rozvrh školní skupiny I.A, I.B (PDF)
Provizorní rozvrh školní skupiny II.A, II.B (PDF)
Provizorní rozvrh školní skupiny III.B, V.B (PDF)
Provizorní rozvrh školní skupiny IV.A, IV.B (PDF)
Provizorní rozvrh školní skupiny V.A, V.C (PDF)

Manuál školy - školní skupiny I. stupně (PDF)

MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020 (PDF)

Informace pro zákonné zástupce – přihlášky do ŠD na školní rok 2020/2021 a úplata za ŠD

Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením MZ upřednostňujeme podání přihlášky do školní družiny pro nový školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Přihlášky mohou podávat zákonní zástupci žáků současných 1. – 4. ročníků, přičemž přijímáni budou přednostně žáci budoucích 1. – 3. ročníků. Nezáleží tedy na pořadí podané přihlášky. Vzhledem ke kapacitě ŠD (180 žáků) je však pravděpodobné, že bude vyhověno všem žádostem o přijetí do ŠD.

Přihlášky mohou podávat tímto způsobem také z. z. budoucích prvňáčků, i když je pro ně plánováno setkání po ukončení MO MZ, na kterém by měly být přihlášky mj. řešeny (termín setkání není ještě znám - pravděpodobně v červnu).

Aktuální informace k přihláškám do ŠD a úplatě za ŠD naleznete v sekci Družina

Informace pro z. z. žáků 9. ročníku

Vážení zákonní zástupci,
níže naleznete informace k podmínkám a organizaci školních skupin pro ty žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na SŠ.

Dle aktuálních informací MŠMT se budou příjímací zkoušky konat v termínu 8.6. (čtyřleté obory SŠ) a 9.6. (víceletá gymnázia) 2020.

S přáním lepších dní
PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

1) Informace ke školní skupině a přihlášku naleznete zde (PDF)

2) Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění naleznete zde (PDF)


Provizorní rozvrh 9. tříd od 11. 5. do 3. 6. 2020 (PDF)

MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020 (PDF)

Manuál školy - školní skupiny 9. roč. (PDF)


MŠMT - Jednotné přijímací zkoušky (PDF)

MŠMT - INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 (PDF)

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (PDF)

MŠMT - INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 (PDF)

Informace pro z. z. o přijímacím řízení na SOU

Zápisový lístek si lze vyzvednout v kanceláři školy (budova BH) po předchozí tel. domluvě se sekretářkou A. Tomkovou na tel. 720 624 564 - vždy v pondělí a středu od 8:00 do 11:30 hod.

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 - SOU (PDF)
Zápisový lístek (PDF)

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

AKTUALIZOVÁNO 29.4.2020

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku 2020/2021 a dětí s odkladem školní docházky (PDF)

Aktuální informace naleznete v sekci Úřední deska


PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace ŘŠ v době uzavření školy

Vážení,
v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je škola pro žáky uzavřena od 11. 3. do odvolání.

Zákonným zástupcům budou po dobu uzavření školy elektronicky předávány úkoly, které budou žáci doma plnit – informování bude probíhat prostřednictvím systému Bakaláři nebo e-mailem všemi vyučujícími.
V systému Bakaláři (Elektronická ŽK) jsou od 12. 3. 2020 přístupné výukové zdroje. (Výuka>Výukové zdroje)
Další výukové materiály budou postupně zpřístupněny v sekci Bakaláři (Elektronická ŽK) Dokumenty.

Prosíme zákonné zástupce o pochopení situace se zadáváním úkolů a domácí přípravy v tom, že na systému výuky elektronickou komunikací průběžně pracujeme a dolaďujeme možnosti... učitelé jsou připraveni reagovat na jakékoli dotazy ohledně zadané práce pomocí již nastavené elektronické komunikace (Bakaláři - Komens, služební email).

V případě, že si potřebujete ze školy vyzvednout "zapomenuté" učební pomůcky (učebnice, sešit apod.), kontaktujte třídního učitele nebo příslušného vyučujícího k domluvě.

Ohledně vývoje situace sledujte prosím média a web školy.

Škola bude uzavřena do odvolání i pro konání veškerých kroužků a mimoškolní aktivity žáků.

Požádat o vydání tiskopisu "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)". můžete telefonicky 325 551 302 nebo e-mailem ekonomka@zsbhrozneho.cz. Vyplněný a potvrzený tiskopis školou Vám bude zaslán nascanovaný na Váš e-mail.

Čerpat OČR může rodič po celou dobu uzavření školy, i tak si může požádat o ošetřovné druhý rodič. Pokud tuto možnost budete využívat, požádejte školu a bude Vám vystavena druhá Žádost o ošetřovné při péči o dítě v případě převzetí péče o dítě jiným oprávněným.

Podrobnější informace a stanovisko ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění - Karanténa a ošetřovnéMinisterstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření (PDF)

10.3.2020 informace z Úřadu vlády ČR (PDF)

Výukové zdroje pro domácí výuku žáků

Po dobu uzavření škol jsou zpřístupněné tyto výukové zdoje pro domácí výuku žáků na internetu a PC. Rodiče si je můžou dle instrukcí nainstalovat a zprovoznit na svých PC.


CERMAT - Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova

SCIO - Přijímací zkoušky na SŠ nanečisto


Nová škola - Certifikáty IUč ZDARMA pro domácí výuku žáků


Vcelka.cz
Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.


Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.


Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.


Portál AlfBook - interaktivní testy. Licence zdarma platí po dobu uzavření škol. Přístup je okamžitý, žáci se nemusí registrovat ani nic instalovat.
Přístupový web: www.alfbook.cz
Univerzální kód školy: ucimesedoma

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK kraj
logo OPVK
logo OP VVV