tlačítko1 tlačítko3

Pracovní místo

Od 1.9.2019 pro školní rok 2019/2020 přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga pro výuku na I. stupni ZŠ (plný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici asistenta pedagoga na 0,75 úvazku

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Organizace a plán školního roku 2019/2020

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 24. února 2020 do 1. března 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.


Informace pro zákonné zástupce - elektronická žákovská knížka

Vážení zákonní zástupci,
od 1. září 2019 budeme k informování o prospěchu žáka (=klasifikace/známky v jednotlivých vyučovacích předmětech) využívat elektronickou žákovskou knížku („EŽK“) v systému Bakaláři. První a druhé třídy budou mít navíc klasické notýsky/deníčky.
Klasická papírová žákovská knížka nyní pod názvem „Žákovský zápisník a omluvný list“ bude od září 2019 pro všechny ročníky zachována pouze pro písemnou komunikaci ohledně chování žáka, pro omlouvání z výuky a pro jiná sdělení. Nebude tedy obsahovat listy pro zápis hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikace/známky v jednotlivých předmětech).
V případě, že nemáte možnost sledovat prospěch vašeho dítěte prostřednictvím elektronického systému na internetu či v aplikaci Bakaláři a vyjádřili jste škole písemný požadavek, bude žákovi vydána klasická papírová „Žákovská knížka“, kam bude zapisována také klasifikace jako doposud.

Veškeré další informace ohledně elektronického systému obdrží všichni zákonní zástupci od třídních učitelů na úvodní třídní schůzce v září 2019.
Pro školní rok 2019/2020 budou prostřednictvím třídních učitelů vydány z. z. nové přístupové údaje. Každým následným přihlášením do systému prokazují z. z. seznámení se s prospěchem žáka. V případě ztráty přihlašovacích údajů kontaktuje z. z. vždy třídního učitele.

Do elektronické žákovské knížky se přihlásíte tlačítkem v horní části stránky ,
nebo na adrese https://zsbhrozneho.bakalari.cz.

Můžete také používat aplikaci pro mobilní telefony, kterou najdete v AppStore pro iOS a v Googleplay pro Android

Teribear hýbe Prahou aneb prima den s medvědem

V termínu 5. – 14. 9. 2019 se poprvé zúčastní některé třídy naší školy tradiční sportovně-charitativní akce Teribear hýbe Prahou aneb prima den s medvědem. Tato akce je určená všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Třídy naší školy se této akce účastní coby jeden velký tým. Akce se koná v parku na pražském Vítkově a spočívá v tom, že děti i dospělí běhají/chodí po vyznačené trase a za každý zdolaný kilometr pak věnují partneři akce 30 Kč na námi zvolený příběh = charitativní projekt. Nezáleží na rychlosti ani na tom, kolik kilometrů kdo ujde/uběhne, důležité je se zapojit a přispět tak pohybem k tomu, aby se někdo mohl mít lépe.

Po akci budeme vybírat registrační poplatek za čip, který měří danou vzdálenost. Výše poplatku bude přibližně 80 Kč a zaplatí se zpětně až s ohledem na počet účastníků z naší školy.

Informace pro zákonné zástupce - září 2019/2020

Vážení,
zveme vás na Drakiádu, která se bude konat na louce U Černých vrat v sobotu 21. 9. od 10:00 hod do 12:00 hod.
Těšíme se na vaši účast!
Za školní družinu
Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka

Pozvánka na Drakiádu


02. 09. - Zahájení školního roku 2019/2020
02. 09. - Provoz školní družiny od 06:15 hod do 17:00 hod
02. 09. – 06. 09. – Provoz školní družiny navazuje na ukončení výuky ve třídách I. stupně školy
03. 09., od 17:00 hod – Školní družina – úvodní schůzka pro zákonné zástupce
06. 09. - Teribear, charitativní akce, Praha, 6.B, 9.B
06. 09. – Spaní ve škole, 7.A
12. 09. - Teribear, charitativní akce, Praha, 6.A, 7.A, 7.B, 7.C
13. 09. - Teribear, charitativní akce, Praha, 6.C, 9.A
17. 09., od 17:00 hod – Úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků
19. 09., 16:00 hod – Rozloučení s létem, akce pro žáky a zákonné zástupce 1. - 3. Ročníků
19. 09. - Muzeum B. Hrozného Lysá nad Labem, 3.A
19. 09. - Cyklovýlet (adaptační kurz), 6.B
19. 09. - Spaní ve škole. 6.B
19. 09. - Čtení ve vlaku, 9. ročník výběr
20. 09. - Sportovní dopoledne (adaptační kurz), 6.A
20. 09. - Spaní ve škole, 6.A
20. 09. - Den se třídou (adaptační kurz), 6.B
23. 09. - Cyklovýlet (adaptační kurz), 6.C
24. 09. - Exkurze (adaptační kurz), 6.C
25. 09. - Výstava a workshop hlavolamů Praha, 7.C
25. 09., 10:45 hod - Muzeum B. Hrozného Lysá n. L., 3.B
26. 09. – Projektový den na I. stupni, Cirkus Bedříšek na cestách, projekt Den jazyků, žáci I. stupně
30. 09. - Dopravní hřiště, 4.AInformační leták školy

Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2019/20

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizince
Kurz češtiny pro cizince


Zdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Informace o zapojení školy do projektu „Start IN“

Od 1. 9. 2019 je škola zapojena do nového edukačního projektu podpořeného ESIF, který realizuje Národní technické muzeum v období 2018 – 2021: „Start In“ - Inkluze s Národním technickým muzeem – reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500, projekt zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce; smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání; do projektu je zapojeno 25 škol z celé ČR a více než 1 000 žáků; škole byly nabídnuty čtyři nové moderní vzdělávací programy s průřezovými tématy pod názvy Energie, Čas, Design a Stavitelství; první část každého programu je realizována v expozicích a prostorách NTM = v NTM na Letné, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v železničním depozitáři NTM v Chomutově; pro školní rok 2019/2020 si škola vybrala program Stavitelství (Plasy) a Energie, Design a Čas (Letná); navazující část programu má podobu exkurzí ke konkrétním zaměstnavatelům.

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV