tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Pracovní místo

Od 1.11.2017 pro školní rok 2017/2018 přijmeme:

- kvalifikovaného asistenta pedagoga na úvazek 0,5

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Volby do školské rady pro volební období 2017 - 2020

při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogů proběhnou dne

14. 11. 2017 (úterý) v době od 17:00 hod do 19:00 hod

na obou budovách základní školy - Masarykova budova, Školní náměstí 1318, Lysá nad Labem; budova B. Hrozného, nám. B. Hrozného 12, Lysá nad Labem.

Vyhlášení voleb do školské rady pro volební období 2017 - 2020

Výsledky voleb do školské rady pro volební období 2017 - 2020

Informace pro zákonné zástupce - listopad 2017


01. 11, 13:30 hod – Halloweenská párty, IV. + VI. oddělení ŠD
02. 11., 13:30 - 15:00 hod - Halloweenská párty , I. + II. oddělení ŠD
06. 11. – Hudební pohádka, I. stupeň, tělocvična BH
06. 11., 13:30- 14:30 hod - Halloweenská párty , VII. oddělení ŠD
08. 11. - Lasergame Praha, pokračování školní ligy, 9.C
08. 11. – Planetárium Praha „Vesmír kolem nás“, 3.C, 4.,B
09. 11. – Planetárium Praha „Vesmír kolem nás“, 4.A,C
09. 11. - SPŠ stavební Praha, projektový den, 9.B
09. 11. – Lasergame Praha, školní liga, 9.A
10. 11. - Bez úrazů je to fajn, 7:45 – 9:25 hod - 1. roč., 9:45 – 11:25 hod - 2. roč.
13. 11. – Focení žáků I. stupně na Vánoční alba
13. 11., od 13:30 hod - Pyžamkový mejdan, V. oddělení ŠD
13. 11. – 24. 11. – ČŠI - zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET; konkrétně naší školy se týká ověřování výsledků žáků 9. ročníků, a to v oblasti sociální gramotnost
14. 11., 15:15 hod – Čtvrtletní pg rada
14. 11., 17:00 – 19:00 hod – Konzultace o prospěchu a chování žáků pro z. z.
14. 11., 17:00 – 19:00 hod – Volby do Školské rady (na obou budovách školy)

15. 11. - Přednáška o asistenčních psech, 3.C
15. 11. - Přednáška o asistenčních psech, dvě oddělení ŠD
17. 11. – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
20. 11. - MPP - poruchy příjmu potravy, SZÚ Praha, dívky 8.A,B
21. 11. - Knihovna Lysá nad Labem, 1. VH - 5. B, 4. VH - 5.A
21. 11. – Jumparena Praha, 6.B,C
23. 11. - Zeměpisný seminář, Vietnam, Nymburk, 7.B,C
29. 11. – Planetárium Praha „Vesmír kolem nás“, 2.B, 3.A


Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Zábavná interaktivní cvičení


Informovaný souhlas zákonný zástupce - škola

Plán práce na školní rok 2017/2018

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019

Školní řád - s účinností od 1. 9. 2017

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - s účinností od 1. 9. 2017

Koncepce rozvoje školy - zhodnocení 2016/17

Program poradenských služeb ve škole - školní rok 2017/2018

Škola češtiny pro cizince

Informace pro zákonné zástupce - školní rok 2017/2018

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2017/18

Propagační leták školy 2017/2018

Jak se žije v naší škole (I.stupeň, budova TGM)

Jak se žije v naší škole (II.stupeň, budova BH)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Informace k přijímacím řízení na SŠ

Prezentační výstavy středních škol

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky

MŠMT - Termíny přijímacích zkoušek

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio