tlačítko1 tlačítko3

Pracovní místo

Od 1. 11. 2019 školního roku 2019/2020 přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga na pozici vychovatel/vychovatelka ve školní družině (0,5 úvazku)
- kvalifikovaného pedagoga pro výuku na I. stupni ZŠ (plný úvazek)

Informace pro zákonné zástupce - říjen 2019/2020

Dne 17.10.2019 se nekoná kroužek keramiky z důvodu školení paní Pořízkové.

Vážení,
v době podzimních prázdnin 29. 10. a 30. 10. 2019 nebude zajišťován provoz školní družiny z důvodu neprojeveného zájmu zákonnými zástupci.
Nový termín Drakiády je v pátek 18. 10. od 15:00hod do 17:00hod u Černých vrat. Těšíme se na hojnou účast.
Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka


01. 10. - Dopravní hřiště, 4.B
01. 10. - Divadlo Gong Praha „Pejsek a kočička“, 1.A,B
02. 10. – DOD SŠ uměleckoprůmyslová Praha, 8., 9. ročník
03. 10. – Cvičení v přírodě, 2.A,B, 4.B
07. 10. - IPS Nymburk, 9.A
09. 10. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS, 9.A (přesunuto na 22. 10.)
09. 10. - Spaní ve škole 9.C
10. 10., 9:45, 11:35 - Návštěva státního archivu v Lysé nad Labem, 8.A, 8.C
11. 10. – Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS, 8. roč.
14. 10. - IPS Nymburk, 9.B
15. 10., 17:00 hod – Mimořádná třídní schůzka 3.B
16. 10. - IPS Nymburk, 9.C
16. 10. - Divadlo Gong Praha „Dobrodružství T. Sawyera“, 3.A,B
17. 10. - Divadlo Nymburk „Příběhy včelích medvídků“, 2.A, 2.B
17. 10. - Přehlídka SŠ Nymburk + DOD COP Nymburk, Gymnáziium Nymburk, 9. ročníky; 8. ročníky pouze SŠ
21. 10. – Exkurze Praha s návštěvou prostor kanceláře prezidenta republiky + slavnostní střídání hradní stráže, 7.C
22. 10. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS, 9.A
23. 10. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program DESIGN, 9.B
25. 10., 10:00 hod - „Exotika“, Výstaviště Lysá nad Labem, 3.A, 4.A,B
29. 10. – 30. 10. – Podzimní prázdninyInformační leták školy

Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2019/20

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizince
Kurz češtiny pro cizince


Zdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Informace o zapojení školy do projektu „Start IN“

Od 1. 9. 2019 je škola zapojena do nového edukačního projektu podpořeného ESIF, který realizuje Národní technické muzeum v období 2018 – 2021: „Start In“ - Inkluze s Národním technickým muzeem – reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500, projekt zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce; smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání; do projektu je zapojeno 25 škol z celé ČR a více než 1 000 žáků; škole byly nabídnuty čtyři nové moderní vzdělávací programy s průřezovými tématy pod názvy Energie, Čas, Design a Stavitelství; první část každého programu je realizována v expozicích a prostorách NTM = v NTM na Letné, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v železničním depozitáři NTM v Chomutově; pro školní rok 2019/2020 si škola vybrala program Stavitelství (Plasy) a Energie, Design a Čas (Letná); navazující část programu má podobu exkurzí ke konkrétním zaměstnavatelům.

22. 10., 23. 10., 27. 11. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS/DESIGN/ ENERGIE, 9. roč., doprava bude proplacena realizátorem projektu NTM (= skupinová zpáteční jízdenka na vlak + lístky MHD), dojednáno: 22. 10. Program ČAS 9.A, 23. 10. Program DESIGN 9.B, 27. 11. Program ENERGIE 9.C

Šachy (nepovinný předmět) v rámci projektu Šachy do škol


Šachy - Zpravodaj č. 1

Informace k projektu Šachy do škol
Seznam zapojených škol - Středočeský kraj

Informace o přijímacím řízení na SŠ


Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Přehlídky SŠ v okolních regionech v roce 2019

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV