tlačítko1 tlačítko3

Pracovní místo

Přijmeme:
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na I. stupni ZŠ (plný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na II. stupni ZŠ (částečný úvazek - zejména Aj, Nj, Rj, D, M, IF, Fy)


Pro školní rok 2020/2021 přijmeme:
- kvalifikovaného pedagoga na pozici školní speciální pedagog (plný úvazek)


V případě zájmu o tyto pozice kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce - leden 2019/2020

Vážení,
v době jednodenních pololetních prázdnin dne 31. 1. 2020 (pátek) nebude zajišťován provoz školní družiny z důvodu neprojeveného zájmu zákonnými zástupci.

Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka ŠD


LYŽÁKOVÝ MAGAZÍN
    ČÍSLO 1, VYDÁNÍ 11. 1. 2020
    ČÍSLO 2, VYDÁNÍ 12. 1. 2020
    ČÍSLO 3, VYDÁNÍ 13. 1. 2020
    ČÍSLO 4, VYDÁNÍ 14. 1. 2020
    DVOJČÍSLO 5-6, VYDÁNÍ 15.-16. 1. 2020
    DVOJČÍSLO 7-8, VYDÁNÍ 17.-18. 1. 2020


23. 12. – 03. 01. - Vánoční prázdniny
06. 01. – Do školy :o) !!!
11. 01. – 18. 01. – Lyžařský výcvikový kurz, 8. roč.
14. 01., 09:30 hod - Kulturní vystoupení v Domově Na Zámku, 2.A, 2.B, 4.B
14. 01. – Konzultace pro pozvané z. z. (žáci se zhoršeným/slabým prospěchem)
20. 01., 17:00 hod – Schůzka se z. z. žáků 5. ročníku ohledně přihlášek ke studiu na víceletém gymnáziu
22. 01. - Okresní kolo olympiády v ČJ, DDM Nymburk, vybraní žáci
21. 01., 15:15 hod – Pg rada a provozní porada
22. 01., 08:00 – 13:00 hod – Exkurze Národní divadlo Praha, V.C
28. 01. – Hudební pořad pro žáky 1. - 4. roč. „Jak hastrmánek Hvízdálek hledal ztracenou písničku“, Tv BH
29. 01. - Regionální kolo soutěže Zlatý Ámos, zámek Berchtold, 6.B
29. 01. - Naučný program EVVO „Oceán“ žáků 8.B pro 1. ročníky, TVC BH
30. 01. - Laser game Praha + rozdávání pololetního vysvědčení, 6.A
30. 01. - „Neviditelná“ výstava Praha + rozdávání pololetního vysvědčení, 6.B
30. 01. – Pololetní vysvědčení – výuka 1. – 5. r. do 11:25 hod; výuka 6. – 9. r. do 12:20 hod
31. 01. – Pololetní prázdninyInformační leták školy

Informace o zpracování osobních údajů


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. - nabídka doučování zdarma


Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince
Centrum pro integraci cizinců Nymburk
Kurz češtiny pro cizince


Zábavná interaktivní cvičení


Zdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Informace o zapojení školy do projektu „Start IN“

Od 1. 9. 2019 je škola zapojena do nového edukačního projektu podpořeného ESIF, který realizuje Národní technické muzeum v období 2018 – 2021: „Start In“ - Inkluze s Národním technickým muzeem – reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500, projekt zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce; smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání; do projektu je zapojeno 25 škol z celé ČR a více než 1 000 žáků; škole byly nabídnuty čtyři nové moderní vzdělávací programy s průřezovými tématy pod názvy Energie, Čas, Design a Stavitelství; první část každého programu je realizována v expozicích a prostorách NTM = v NTM na Letné, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v železničním depozitáři NTM v Chomutově; pro školní rok 2019/2020 si škola vybrala program Stavitelství (Plasy) a Energie, Design a Čas (Letná); navazující část programu má podobu exkurzí ke konkrétním zaměstnavatelům.

22. 10., 23. 10., 27. 11. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS/DESIGN/ ENERGIE, 9. roč., doprava byla proplacena realizátorem projektu NTM (= skupinová zpáteční jízdenka na vlak + lístky MHD), realizováno: 22. 10. Program ČAS 9.A, 23. 10. Program DESIGN 9.B, 27. 11. Program ENERGIE 9.C

Šachy (nepovinný předmět) v rámci projektu Šachy do škol

Blahopřejeme našich šachistům!!!
Děti ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem postoupily ze základních škol Středočeského kraje na MČR škol do Zlína.
Krajské kolo přeboru škol v šachu, kat. třídy 1 až 5 - 17. 12. 2019
Výsledková listina Krajského přeboru škol v šachu 17. 12. 2019

Městská liga šachu

Městská liga šachu

Výsledková listina okresního přeboru škol v šachu Nymburk dne 20. 11. 2019
Školáci zápolili v šachu - Nymburský deník
Projekt Šachy do škol na Facebooku
Projekt Šachy do škol
Místní kolo Přeboru škol v šachu (Lysá nad Labem 6. 11. 2019)
Výsledky turnaje Lysá nad Labem 6. 11. 2019

Šachy - Zpravodaj č. 1
Šachy - Zpravodaj č. 2
Šachy - Zpravodaj č. 3
Šachy - Zpravodaj č. 4

Šachová etiketa
Informace k projektu Šachy do škol
Seznam zapojených škol - Středočeský kraj

Informace o přijímacím řízení na SŠ


Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Přehlídky SŠ v okolních regionech v roce 2019
Informace pro z. z. k přijímačkám „nanečisto“ a k žákům se SVP

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020


Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2019/2020

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV