tlačítko1 tlačítko3

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna,
ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


vyhlašuji na pondělí 6. 5. a úterý 7. 5. 2019
dva dny ředitelského volna pro žáky školy


ze závažných organizačních a technických důvodů.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Vyhlášení

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), v platném znění, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky - písemná žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení a podána nejpozději do 30. 4. 2019.

Pokud bude podle ustanovení § 37 odst. 4 ŠZ o odkladu rozhodnuto, informuje ředitelka školy zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění (= pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy / individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy / vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ŠZ / vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a ŠZ) a doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě Základní školy Komenského 1534 Lysá nad Labem, nebo v posledním ročníku mateřské školy.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy


Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020


Informace k zápisům dětí do 1. ročníku ZŠ

Listy 3/2019 - informace k zápisům včetně pozvánek


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Školní zralost a připravenost


14. 05., 16:00 – 17:00 hodŠkolička pro budoucí prvňáčky
28. 05., 16:00 – 17:00 hodŠkolička pro budoucí prvňáčky
18. 06., 17:00 hod – Schůzka pro z. z. budoucích prvňáčků


Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2019/20

Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

VIDEO: Kroužek 3D tisku a robotiky

Informace pro zákonné zástupce - duben 2019

Vážení rodiče,
v době Velikonočních prázdnin dne 18. 04. není zajišťován provoz ŠD z důvodu neprojeveného zájmu z. z. o provoz ŠD.
Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka ŠD

Do pondělí 15.4 do středy 17.4. nebude keramika.


01. 04. - Výuka plavání v 4. roč.
02. 04. - Výuka plavání v 5. roč.
02. 04. 13:00 – 17:00 hod – Zápis do 1. roč.
03. 04. 13:00 – 15:00 hod – Zápis do 1. roč.
03. 04. - Fyzikální olympiáda, Gymnázium Nymburk, vybraní žáci
04. 04. - Projektový den „Jaro v NPR Hrabanovská černava“, 6.C
04. 04. - Krajské kolo olympiády Čj, Kladno, vítěz krajského kola
04. 04, 11:25 hod – Padák - matematická soutěž, finále, gymnázium Nymburk, vybraní žáci
05. 04. - Okresní kolo SUDOKU, Poděbrady, vybraní žáci
05. 04., 07:45 - 12:20 hod - Národní muzeum - výstava Keltové, 4.B
08. 04., 08:00 – 14:30 hod - Exkurze „Protidrogového vlaku“ v Lysé nad Labem na nádraží ČD (nadace REVOLUTION TRAIN); Rada města přistavení vlaku schválila s tím, že město náklady uhradí; pro žáky 7. a 8. ročníků, organizačně zajišťuje paní učitelka Jana Tovarová
08. 04. - Výuka plavání v 4. roč.
09. 04. - Výuka plavání v 5. roč.
09. 04. od 13:00 hod – Dodatečný termín zápisu do 1. roč.
09. 04. – Vzpomínka na Emila Zátopka – pouze ZŠ BH
11. 04., 17:00 hod - Třídní schůzka a konzultace o prospěchu a chování - třída 4.A
11. 04., 8:30 - 9:30 hod – Beseda s ministryní financí JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D. pro žáky škol v Lysé nad Labem, kino Lysá nad Labem, výběr žáků 8. ročníku
11. 04., 12:30 hod - Školní kolo "Bücherwurm"- předčítání německých literárních textů, přihlášení žáci z 8. a 9. ročníků
15. 04. - Výuka plavání v 4. roč.
16. 04. - Výuka plavání v 5. roč.
16. 04. – Vzpomínka na Emila Zátopka – i pro ostatní školy
17. 04. - Exkurze, Škodovka Mladá Boleslav, 8. Ročníky
17. 04. - Exkurze Škoda Mladá Boleslav, volba povolání, 8. ročníky
18. 04. a 19. 04. – Velikonoční prázdniny
23. 04. - Výuka plavání v 5. roč.
23. 04. - Laser game Praha, školní liga, 6.A,C
23. 04., 15:10 – 16:15 hod – Čtvrtletní pg rada a provozní porada
23. 04., 16:00 hod - Mimořádná třídní schůzka 6.B
23. 04., 16:30 hod - Mimořádná třídní schůzka 5.B, BH 101.
23. 04., 17:00 – 19:00 hod - Konzultace pro z. z.
23. 04., 19:10 hod – Jednání Školské rady
24. 04. - Exkurze hora Říp, 4.C, 5.A
24. 04. - Laser game Praha, školní liga, 7.B,C
24. 04. - Exkurze, Národní muzeum Praha, 7.A, 8.A, ToJ, SoJ
24. 04. - Divadlo29, Pardubice, regionální kolo "Bücherwurm", pořádá Goethe Zentrum Pardubice, první 3 vítězové školního kola "Bücherwurm"
25. 04. – Divadlo Počernice „Křemílek a Vochomůrka“, 1.A, 1.B
25. 04. - Exkurze Terezín, 9.B
25. 04. - Úniková hra, Praha, 5.C (přeloženo z 26. 04.)
26. 04. - Úniková hra, Praha, 5.C
29. 04. - Výuka plavání v 4. roč.
30. 04. - Výuka plavání v 5. roč.
30. 04. - 01. 05. - Exkurze Berlín, přihlášení žáciTermíny výuky plavání v 4. a 5. roč.


Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2019/20

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizinceZdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Informace o přijímacím řízení na SŠ

MŠMT - Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020


Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností dnem 1.11.2018

Informační systém - "Kam na školu..."

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV