tlačítko1 tlačítko3

Pracovní místo

Od 1.9.2019 pro školní rok 2019/2020 přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga pro výuku Aj na II. stupni ZŠ (částečný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga pro výuku Rj na II. stupni ZŠ (částečný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga pro výuku M a Fy (částečný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga pro výuku D (částečný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga pro výuku IF (částečný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici asistenta pedagoga na 0,5 úvazku

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků


14. 05., 16:00 – 17:00 hod – Školička pro budoucí prvňáčky
28. 05., 16:00 – 17:00 hodŠkolička pro budoucí prvňáčky
18. 06., 17:00 hod – Schůzka pro z. z. budoucích prvňáčků


Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Školní zralost a připravenost


Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2019/20

Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

VIDEO: Kroužek 3D tisku a robotiky

Informace pro zákonné zástupce - květen 2019


30. 04. - 01. 05. - Exkurze Berlín, přihlášení žáci
02. 05. - Exkurze Terezín, 9.A
06. 05. a 07. 05. – Ředitelské volno pro žáky školy
09. 05., 09:00 a 10:15 hod - Multimediální pořad „Rocková krabička“, 1.- 4. ročník
09. 05. - Dopoledne – focení - tablo, 9.A
13. 05. - Výuka plavání 4. roč., Čelákovice
13. 05. – 15. 05. – Školní výlet 9.A
13. 05., 17:00 hod – Schůzka se z. z. v ZŠ TGM Litol
13. 05., 12:40 - 13:45 hodOlympiáda Aj
14. 05., 07:30 hod - Výuka na dopravním hřišti, 4.A
14. 05., 07:45 – 12:30 hod – Krokodýlí ZOO, 5.A
14. 05., 16:00 hod – Školička pro budoucí prvňáčky
15. 05., 07:30 hod - Výuka na dopravním hřišti, 4.B
16. 05., 07:30 hod - Výuka na dopravním hřišti, 4.C
16. 05., 07:45 - 13:30 hod – Staré Hrady, 2.A, 3.B
20. 05. - Výuka plavání 4. roč., Čelákovice
21. 05. – Fotografování I. st. + 9.A
22. 05. – Fotografování II. st. a 5.B
22. 05. - Laser game Praha, školní liga, 9.A
23. 05. - Dopoledne – focení - tablo, 9.A
23. 05. - MPP, Škola v pohybu, tělocvična BH, 1. - 7. roč.
24. 05. - Exkurze ZOO Praha, 5.B
25. 05. – Městské slavnosti „Lysá žije“ - Lyský Montmartre; výstava výtvarných prací (kresba, keramika…) žáků školy v párty stanech
27. 05. - Výuka plavání 4. roč., Čelákovice
27. 05. - Pěší výlet, Čelákovice, 7.A
28. 05., 07:45 – 9:25 hod – Exkurze MěÚ a Městská policie Lysá nad Labem, 6.B - přesunuto na 04. 06.
28. 05. - Beseda se spisovatelkou S. Okurkovou, 8. ročníky, knihovna Lysá n. L.
28. 05., dopoledne – Velká cena Lysé nad Labem
28. 05., 16:00 hod – Školička pro budoucí prvňáčky
29. 05. - IPS Nymburk, 8.A
29. 05. - Archimediáda, Nymburk, vybraní žáci
30. 05. - IPS Nymburk, 8.B
30. 05., 10:00 hod - Představení ZUŠ „Cesta kolem světa“, 6.C
30. 05., 10:30 hod - Představení ZUŠ „Cesta kolem světa“, 5.A
31. 05. - IPS Nymburk, 8.C
31. 05. - Přírodovědná vycházka, 5.A
31. 05. - Den dětí v MŠ Stratov, 6.BTermíny výuky plavání v 4. a 5. roč.


Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2019/20

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizinceZdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Jak postupovat v případě přijetí či nepřijetí na střední školu

MŠMT - Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020


Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností dnem 1.11.2018

Informační systém - "Kam na školu..."

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV