tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna,
ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


vyhlašuji na čtvrtek 28. 6. 2018 a na pátek 29. 6. 2018
dva dny ředitelského volna pro žáky školy


ze závažných organizačních a technických důvodů.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Vyhlášení

Pracovní místo

Od 1.9.2018 pro školní rok 2018/2019 přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga I. stupně ZŠ
- kvalifikovaného pedagoga pro výuku Aj na I. a II. stupni ZŠ
- kvalifikovaného pedagoga na pozici asistenta pedagoga
- kvalifikovaného pedagoga pro výuku Rj na II. stupni ZŠ

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro z. z. budoucích prvňáků

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Informační list ŠD pro školní rok 2018/2019


20. 03., 16:30 hod – Schůzka pro z. z. předškoláků = před zápisy do 1. roč., budova TGM
22. 03., 7:45 – 11:25 hod – Den otevřených dveří (obě budovy školy)

03. 04., 13:30 – 17:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníků
04. 04., 13:30 – 15:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníků
10. 04., od 13:00 hod – Dodatečný zápis dětí do 1. ročníků

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), v platném znění, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky - písemná žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení a podána nejpozději do 30. 4. 2018.
Pokud bude podle ustanovení § 37 odst. 4 ŠZ o odkladu rozhodnuto, informuje ředitelka školy zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění (= pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy / individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy / vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ŠZ / vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a ŠZ) a doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě Základní školy Komenského 1534 Lysá nad Labem, nebo v posledním ročníku mateřské školy.


16. 05., 15:30 hod – Školička pro budoucí prvňáčky, budova TGM
06. 06., 15:30 hod – Školička pro budoucí prvňáčky, budova TGM
13. 06., 16:00 hod – Schůzka pro z. z. budoucích prvňáčků


Projekt „Školička“

Pozvánka na zápis se lvem Bedříškem

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Školní zralost a připravenost


Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

Informace pro zákonné zástupce - červen 2018

Vážení zákonní zástupci,
školní družina bude v provozu ve středu 27. 6. (po předání vysvědčení žákům) od 8:30 hod do 17:hod, ve čtvrtek 28. 6. a v pátek 29. 6. (v době ředitelského volna pro žáky školy) od 6:15 hod do 15:00 hod.
PaedDr. Irena Jarešová

Duben - červen - Plavecký výcvik 4. a 5. ročníků – Městský bazén v Čelákovicích;
termíny: 5.6., 6.6., 12.6., 13.6., 19.6., 20.6. 2018


01. 06. – Den dětí pro žáky I. stupně
01. 06. - Den dětí v MŠ Stratov, 9.B
01. 06., 14:00 hod – Divadélko v ŠD
04. 06. – Projekt „Svatba“, 7.C
05. 06. - Velká cena Lysá nad Labem – atletika
05. 06. – Mimořádné konzultace o prospěchu a chování žáků pro zvané z. z.
06. 06. - Projekt "Svatba", 7.A
06. 06. - Cyklovýlet, okolí Lysé nad Labem, 6.A
06. 06., 15:30 hod – Školička pro budoucí prvňáčky, budova TGM
06. 06. - IPS Nymburk, 8.A
07. 06. - IPS Nymburk, 8.B
07. 06. - Úniková hra, Praha - OČBRMU, 9.A
07. 06. - MPP - Nehodou to začíná, kino Lysá nad Labem, 8.A, 9.B, 9.C
08. 06. - Exkurze Libice n. C. a Poděbrady, 4.B, 5.B
08. 06. - Projekt "Svatba", 7.A
11. 06., 10:30 hod - návštěva budoucích šesťáků ze ZŠ Litol, 9.A
12. 06. - Paintball Milovice, 9.A
12. 06. - ZOO Praha, exkurze, 6.B
12. 06. - Planetárium Praha, exkurze, 7.A
12. 06., 10:20 - 10:50 hod - Pasování na čtenáře, Městská knihovna, 1.A
12. 06., 11:00 - 11:30 hod - Pasování na čtenáře, Městská knihovna, 1.B
13. 06. - Mirakulum Milovice, sportovní dopoledne, 6.A
13. 06. – Botanicus Ostrá, 1.A,B
13. 06., 16:00 hod – Schůzka pro z. z. budoucích prvňáčků
15. 06. - 16. 06.- Spaní ve škole, 5.A
18. 06. – Výlet Šestajovice, 3.B,C
18. 06. - Mirakulum Milovice, sportovní odpoledne (přesunuto ze středy 13. 06.), 6.A
18. 06. - Spaní ve škole, 7.C
18. 06. - Muzeum smyslů, Praha, 9.C
19. 06., úterý - Den v terénu II. stupeň - OČBRMU, EVVO (6. – 9. roč.); výuka ukončena po 6. VH (nebude odpolední VH, ale místo ní 6.VH)
19. 06., 8:40 hod – Výlet Mirakulum, 4.A, 3.A
19. 06., 14:00 hod – Závěrečná pg rada
20. 06., středa - Den v terénu I. stupeň – OČBRMU, DP (1. – 5. roč.); výuka ukončena po 5. VH
20. 06. – Školní výlet Milovice Mirakulum, 5.A, 6.C
21. 06. - Exkurze - Den otevřených dveří na velvyslanectví SRN, skupiny NJ 9.B,C
21. 06. – 23. 06. – Školní výlet Karlov, Josefův Důl, 9.A
22. 06. - Cyklovýlet, 6.B
22. 06. - Cyklovýlet, 9.B
25. 06. - Ukončení školního projektu „Proplujeme školním rokem“, I. stupeň
25. 06. - Exkurze Libice, 5.A
25. 06. - Mirakulum Milovice, 7.B, 7.C, 8.B
25. 06. - Lanové centrum Praha Vysočany, 8.A
25. 06. - ZOO Praha, 9.A
25. 06. – 26. 06. – Spaní ve škole, 9.A
26. 06. - Rozloučení se školním rokem, 3.A
26. 06. – IQ LANDIA Liberec, 6.A,B
26. 06., 13:00 hod - Mirakulum Milovice, ŠD
27. 06. – Ukončení školního roku 2017/2018
28. 06. – Ředitelské volno pro žáky školy
29. 06. – Ředitelské volno pro žáky školy


Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizince

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Informace k přijímacím řízení na SŠ

Prezentační výstavy středních škol

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky


MŠMT - Termíny přijímacích zkoušek

MŠMT - přijímací zkoušky uchazečů se SVP

MŠMT - Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

MŠMT - Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio