tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5

Aktuality


Pracovní místo

Přijmeme:
- kvalifikovaného zaměstnance na pozici správce sítě/informatik/podpora uživatelů


Pro školní rok 2020/2021 přijmeme:
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na II. stupni ZŠ (zejména M, IF, Fy)


V případě zájmu o tyto pozice kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro žáky a z. z.


Úřední dny přes prázdniny - pondělí od 8:00 do 11:30 hod.
Kontakt na sekretářku A. Tomkovou - tel. 720 624 564.


REVOLUTION TRAIN - zapojte se s dětmi do originální vzdělávací hry "Policejní pátračka" (PDF)


MŠMT - Žádost o vydání nového rozhodnutí - přijetí ke vzdělávání SŠ 2020/2021 (PDF)


Evaluační zpráva - výsledky dotazníkového šetření "12 otázek ke koronavirové výuce" (PDF)


Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (PDF)

Zápis z mimořádného jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

Informace pro zákonné zástupce – přihlášky do ŠD na školní rok 2020/2021 a úplata za ŠD

Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením MZ upřednostňujeme podání přihlášky do školní družiny pro nový školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Přihlášky mohou podávat zákonní zástupci žáků současných 1. – 4. ročníků, přičemž přijímáni budou přednostně žáci budoucích 1. – 3. ročníků. Nezáleží tedy na pořadí podané přihlášky. Vzhledem ke kapacitě ŠD (180 žáků) je však pravděpodobné, že bude vyhověno všem žádostem o přijetí do ŠD.

Přihlášky mohou podávat tímto způsobem také z. z. budoucích prvňáčků, i když je pro ně plánováno setkání po ukončení MO MZ, na kterém by měly být přihlášky mj. řešeny (termín setkání není ještě znám - pravděpodobně v červnu).

Aktuální informace k přihláškám do ŠD a úplatě za ŠD naleznete v sekci Družina

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
v termínu od 1. 6. 2020 budete třídními učitelkami budoucích prvních tříd kontaktováni e-mailem s důležitými a potřebnými informacemi. Schůzka pro rodiče a děti původně plánovaná na 16. 6. 2020 se nemohla ve škole konat, a proto byla přeložena na 24. 8. 2020 od 16:00 hod (budova I. stupně - Školní nám. 1318, Lysá nad Labem).
Těšíme se na vás
PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku 2020/2021 a dětí s odkladem školní docházky (PDF)

Aktuální informace naleznete v sekci Úřední deska


PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK kraj
logo OPVK
logo OP VVV