tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Pracovní místo

Pro školní rok 2017/2018 přijmeme:

- kvalifikovaného učitele I. stupně
- kvalifikovaného vychovatele do ŠD
- kvalifikovaného asistenta pedagoga
- kvalifikovaného učitele Aj (zejména I. stupeň)
- kvalifikovaného učitele Nj
- kvalifikovaného učitele Rj

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna,
ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


vyhlašuji na úterý 27. června 2017, středu 28. června 2017, čtvrtek 29. června 2017 a pátek 30. června 2017
čtyři dny ředitelského volna pro žáky školy


ze závažných organizačních a technických důvodů.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Vyhlášení

Informace pro rodiče - květen 2017


02. 05. - Městská knihovna: 8:00 hod Neotesánek 1.A, 10:00 hod Od kamene ke knize 1.B
02. 05. - 18. 05. Dotazníky pro zákonné zástupce a žáky školy
03. 05. - MPP: Návykové látky, první pomoc, II. stupeň
03. 05., od 9:45 hod - Otevřené hodiny Ma v 5.A
04. 05. - McDonalds cup, Lysá nad Labem
05. 05. - Terezín, exkurze, výběr 9.A,B
09. 05. - 26. 05. - ČŠI: výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (InspIS SET); vybrány jsou z naší školy 5. ročníky (V.A, V.B) - Aj (včetně frontálního poslechu), kombinované výchovy, Ma;
09. 05. - Hoblinkova dílna, I. stupeň
10. 05. - Hoblinkova dílna, I. stupeň
11. 05. - MPP: My si zpíváme, 1., 2., 3. ročníky
11. 05. - Knižní veletrh, Praha, 5.B
12. 05. - Knižní veletrh, Praha, 8.A
15. 05. - Pohár rozhlasu, Nymburk
16. 05. - Pohár rozhlasu, Nymburk
17. 05., 15:30 hod - Školička pro budoucí prvňáky, TU budoucích 1. ročníků – Mgr. Kateřina Špringrová a Mgr. Naďa Turynová
18. 05. - Spaní ve škole, 9.B
22. 05. - Laser game Praha, 9.B
21. 05. - 23. 05. - školní výlet Mšeno, 8.B
23. 05 - 24. 05. - Focení tříd na závěr roku
25. 05. – Muzeum Lysá nad Labem, 4.A
29. 05. - Muzeum Dobrovice 1.A, 2.C
29. 05. - Exkurze Milovice, 5.A
31. 05., 9:00 hod - Představení ZUŠ, kino Lysá nad Labem, 8.C
31. 05 - 02. 06.- Školní výlet, 9.C

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2017/18

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků - školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladech povinné školní docházkyPropagační leták školy 2016/2017

Jak se žije v naší škole (I.stupeň, budova TGM)

Jak se žije v naší škole (II.stupeň, budova BH)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


07. 06. 2017, 15:30 hod - 16:30 hod - Školička pro budoucí prvňáčky, budova I. stupně
14. 06. 2017, 16:00 hod - Schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků, budova I. stupně

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2017/18

Otevřené hodiny Mgr. Lenky Kremlíkové

Vážené kolegyně, vážení kolegové a vážení rodiče,
vycházejíce z přetrvávajícího zájmu o metodu výuky matematiky podle prof. Milana Hejného jsme opět připravili nabídku návštěvy tzv. OTEVŘENÝCH HODIN, a to každou 1. středu v měsíci zaměřenou zejména na výuku matematiky.

Zájemci o účast v otevřených hodinách pod vedením Mgr. Lenky Kremlíkové se, prosíme, registrujte v sekretariátu školy, nebo na emailu: lenca.kreml@seznam.cz

Otevřené hodiny SFUMATO – metodika splývavého čtení

Těšíme se na váš zájem a setkání.

Za základní školu PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Naše škola je Referenční školou

Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS vznikla na Základní škole B. Hrozného v Lysé nad Labem referenční třída ASUS Edu Class. Třída 2.A pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové získala začátkem června 14 tabletů ASUS VivoTab Note 8 a učitelský tablet ASUS Transformer Book T100. Tablety jsou vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje systém EduBase.

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost

Referenční škola ASUS Edu Class

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost oslavily první narozeniny

EduBase - novinky

Vzděláváme pro budoucnost

Školáci dostali tablety, matiku se učí s flétnou a v pohybu. A baví je

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio