tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

PF 2019

Informace pro zákonné zástupce - prosinec 2018

tlačítko6
Pokud se rozhodnete podpořit projekt "Strom splněných přání"Vážení rodiče,
v době vánočních prázdnin od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 nebude zajišťován provoz školní družiny z důvodu neprojeveného zájmu z. z. o provoz ŠD.

Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka


Vážení rodiče,
od pondělí 29. 10. (zhruba do Vánoc) bude vždy od 8:00 - 17:00 hod uzavřen chodník kolem budovy školy BH z důvodu probíhajících stavebních prací. Bude tam platit Zákaz vstupu. Z těchto důvodu nebude také možné uschovat kola dojíždějících žáků na dvoře budovy BH.
Dále upozorňujeme na omezení vstupu do areálu zámeckého parku z důvodu dokončujících prací a vyzrávání konstrukčních vrstev na nově zrekonstruovaných komunikacích do 31.12.2018.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.


01. 12., 09:00 – 11:00 hodVánoční výstava prací žáků na TGM (vánoční program, výrobky)
01. 12., od 15:00 hod, Husovo nám. – Město Lysá nad Labem a Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem pořádá „Přivítání adventu 2018“; rozsvícení stromu v 17:00 hod
03. 12., 07:45 hod – Fotografování žáků 1.A,B redaktorem Nymburského deníku pro článek o žácích prvních tříd
04. 12. - MPP Kdo si hraje, nezlobí, I. stupeň
04. 12., 7:45 - 12:20 hod - Muzeum Poděbrady, 4.A
04. 12. - Adventní čas na zámku Chvaly - exkurze, 7.A
05. 12. - Mikulášská nadílka, I., II. stupeň školy, MŠ Brandlova, 9.A, 9.B
05. 12. - Černé divadlo Praha, 4.C
05. 12. - Výchovně hudební pořad, Bubny pro Vás, MPP II. stupeň, 4.A
06. 12. - Mikulášská nadílka, MŠ Stratov, 6.B
06. 12. - Laser game Praha, školní liga, výběr žáků 9.A,B
07. 12., 07:45 - 13:30 hod - Muzeum Poděbrady, 3.A,B
07. 12. – Hnutí Stonožka, Vánoční mše svatá v Chrámu svatého Víta, Praha, 6.C, 9.B
07. 12., od 17:00 hod – Spaní ve škole, 5.B
10. 12. - Bruslení, zimní stadion Nymburk, 6.A,B
11. 12. - Exkurze Městská knihovna - HORORY 8. C - 7:45 - 8:30 (SgP), ILUSTRÁTOŘI 6.C - 8:45 - 9:30
12. 12. – Vánoční koleda, Divadlo Gong Praha, 3.A, 4.B
12. 12. - Karlův most- muzeum, plavba lodí, Praha, 6.C
12. 12. 15:30 - 17:30 hod – Vánoční dílnička pro rodiče a děti, 3.B
13. 12., od 17:00 hod - Spaní ve škole, 7.A
13. 12., 08:30 hod – Krajské kolo v šachu, Neratovice; vybraní žáci I. a II. stupně
14. 12. - Adventní Lysá nad Labem, Výstaviště Lysá n. L., 7.A
14. 12., 07:45 - 13:30 hod - Muzeum Poděbrady 4.B,C
14. 12., 7:45 - 11:25 hod – Skanzen Přerov nad Labem, 1.B, 2.A
17. 12., 07:45 - 08:30 hod - Perníčkování, 1.B
17. 12. - Muzeum smyslů Praha, 6.A, 7.C
17. 12. - Bruslení, zimní stadion, Nymburk, 8.B, 8.C
17. 12., 13:00 - 14:30 hod - Vánoční besídka, II., IV., VII. odd. ŠD
17. 12., 13:00 - 15:00 hod - Vánoční besídka, V. odd. ŠD
19. 12. - Národní muzeum Praha - exkurze, 7.A, 8.A
19. 12., 07:45 - 08:30 hod - Předání přáníček v Domově Na Zámku, 4.C
19. 12., 09:45 - 11:25 hod - Návštěva Psího útulku v Lysé nad Labem, 4.C
20. 12. - Exkurze Praha, 5.B, 5.C
20. 12. - Advent Mělník - exkurze, 6.B
20. 12., od 09:45 hod - Vánoční vystoupení žáků I. stupně pro spolužáky
20. 12., 16:00 - 18:30 hod - Vánoční besídka pro žáky i rodiče, 2.B
20. 12., 18:00 hod - Spaní ve škole, 7.B
21. 12., 09:45 hod – Zpívání u vánočního stromečku, I. stupeň
21. 12. 10:00 hod - Předání dárků v Domově Na Zámku – „Strom splněných přání“, 6.B
21. 12., 13:30 - 15:00 hod – Kino Lysá „Grinch“, ŠD
22. 12. 2018 – 02. 01. 2019 – Vánoční prázdniny; provoz ŠD není zajišťovánInformace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizinceZdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Výzkumný projekt PedF UK Praha

Škola je zapojena do výzkumného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s názvem "Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie", řešeného s podporou Technologické agentury České republiky (TAČR), Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TL01000365, 2018-2021), http://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/.
První termín testování "čtení" zapojených žáků 2. ročníků proběhne v listopadu a prosinci 2018 v učebně na budově TGM. S žáky, kteří mají kladný Informovaný souhlas z. z., bude pracovat proškolená výzkumná asistentka Mgr. Helena Slachová.

Dopis řediteli

Dopis rodiče, informovaný souhlas

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností dnem 1.11.2018

Informační systém - "Kam na školu..."

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio