tlačítko1 tlačítko3

Pracovní místo

Od 1.5.2019 pro školní rok 2018/2019 přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga I. stupně na dlouhodobý zástup na plný úvazek

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků


Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020


Informace k zápisům dětí do 1. ročníku ZŠ

Listy 3/2019 - informace k zápisům včetně pozvánek


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Školní zralost a připravenost


26. 03., 16:30 hod Schůzka pro z. z. před zápisy do 1. roč., na ZŠ JAK Lysá nad Labem
28. 03., 07:45 – 11:25 hodDen otevřených dveří
02. 04. 13:00 – 17:00 hodZápis do 1. roč.
03. 04. 13:00 – 15:00 hodZápis do 1. roč.
09. 04. od 13:00 hod – Dodatečný termín zápisu do 1. roč.
14. 05., 16:00 – 17:00 hodŠkolička pro budoucí prvňáčky
28. 05., 16:00 – 17:00 hodŠkolička pro budoucí prvňáčky
18. 06., 17:00 hod – Schůzka pro z. z. budoucích prvňáčků


Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

Informace pro zákonné zástupce - březen 2019


04. 03., 13:00 - 15:00 hod - Masopust, IV. oddělení ŠD
05. 03. - Divadlo Gong, Mauglí, 2.A, 3.B
05. 03. - Výuka plavání 5. ročníku, Městský bazén v Čelákovicích
07. 03., 13:30 hod - Divadelní představení „Matýsek“, školní družina
11. 03., 13:00 - 14:30 hod - Karneval, V. odd. ŠD
12. 03. - Výuka plavání 5. ročníku, Městský bazén v Čelákovicích
13. 03., 10:00 hod - Divadelní představení Romeo a Julie, Vinohradské divadlo Praha, 8. ročníky
14. 03., 13:00 - 14:30 hod - Karneval, IV. odd. ŠD
15. 03., 13:00 - 14:30 hod - Karneval, VII. odd. ŠD
19. 03. - Výuka plavání 5. ročníku, Městský bazén v Čelákovicích
19. 03., 09:30 hod - Návštěva předškoláků z MŠ Mašinka na I. stupni
19. 03. - Exkurze Misan s.r.o. Lysá nad Labem, výběr žáků 9.A, 9.B
20. 03. - Skok vysoký, atletické závody, ZŠ Milovice
20. 03. - Návštěva předškoláků MŠ Čtyřlístek na I. stupni
20. 03. - Lasergame Praha, školní liga, 9.A
25. 03. - Zahájení výuky plavání ve 4. roč.; rozvrh bude upraven od pondělí 25. 3. do konce školního roku
25. 03. - Abraka muzika, MPP, I. , II. stupeň
25. 03. - Göethe institut Praha, exkurze, 8. roč. (výběr žáků Nj)
26. 03. - Výuka plavání 5. ročníku, Městský bazén v Čelákovicích
26. 03. - Únikovka Praha, 6.A
26. 03., 16:30 hod - Schůzka pro rodiče před zápisy do 1. roč., na ZŠ JAK Lysá n. L.
27. 03. - Okresní soutěž v aerobiku
28. 03., 07:45 - 11:25 hod - Den otevřených dveří
29. 03., 18:00 hod - Noc s Andersenem, spaní ve škole, 5.BTermíny výuky plavání v 4. a 5. roč.


Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizinceZdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Informace o přijímacím řízení na SŠ

MŠMT - Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020


Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností dnem 1.11.2018

Informační systém - "Kam na školu..."

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV