tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Pracovní místo

Pro školní rok 2017/2018 přijmeme:

- kvalifikovaného učitele I. stupně

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků - školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladech povinné školní docházky


Propagační leták školy 2016/2017

Jak se žije v naší škole (I.stupeň, budova TGM)

Jak se žije v naší škole (II.stupeň, budova BH)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2017/18

Informační list pro rodiče - ŠD 2017/18

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio