tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Pracovní místo

Od 1.12.2018 pro školní rok 2018/2019 přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga pro výuku Aj na I. stupni ZŠ (0,5 úvazku)

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce - listopad 2018

Vážení rodiče,
od pondělí 29. 10. (zhruba do Vánoc) bude vždy od 8:00 - 17:00 hod uzavřen chodník kolem budovy školy BH z důvodu probíhajících stavebních prací. Bude tam platit Zákaz vstupu. Z těchto důvodu nebude také možné uschovat kola dojíždějících žáků na dvoře budovy BH.
PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Výuka nepovinných předmětů (sportovní hry II. st., konverzace v Aj) nebude ve šk. roce 2018/19 probíhat pro nezájem žáků.


02. 11. - Spaní ve škole, 5.B
05. 11. - Národní divadlo - exkurze, Praha, 5.A, 4.A
06. 11., 8:40 - 12:20 hod – MPP „Holky, kluci, pozor na kyberprostor“, 4. ročníky
06. 11., 11:25 hod - Týden vědy – Úniková hra, Praha, 9.B
06. 11., 9:00 a 10:30 hod - Sindibád, představení ZUŠ, 1. a 2. ročníky, 5.A
07. 11., 10:30 hod - Divadelní představení ZUŠ Sindibád, 6.C
07. 11., 8:40 - 12:20 hod - MPP „Holky, kluci, pozor na kyberprostor“, 7. ročníky
07. 11. – Fotografování Vánočních alb I. stupeň, p. Šebek
07. 11., 08:00 – 12:00 hod – „Místní kolo soutěže žáků v šachu“, koná se na ZŠ JAK Lysá n. L., pořádá ŠK JOLY Lysá n. L. ve spolupráci s Městem Lysá n. L.; žáci, kteří se turnaje zúčastní, budou mít v ŽK omluvenku od zák. zástupců; dohled nad žáky při konání akce zajistí zástupce šachového kroužku
08. 11., 8:00 hod, 11:30 hod - Svět kolem nás, zeměpisný seminář „Kuba“, Kino Lysá nad Labem, od 8:00 hod - 8., 9. ročník; od 11:30 hod - 6., 7. ročník
08. 11., 13:00 - 14:30 hod – Halloweenský rej, II., VI. odd. ŠD
08. 11., 13:30 - 14:45 hod – Halloweenský rej, I., III., IV odd. ŠD
09. 11., 13:30 - 14:45 hod – Hallowenský rej, V. odd. ŠD
09. 11., 13:30 - 14:30 hod – Halloweenský rej, VII. odd. ŠD
09. 11. - Týden vědy AVČR, exkurze, Praha, 6.A, 8.A
12. 11., 8:40 hod – „Jsem online, ale neslyším“, MPP, 8. ročníky
13. 11. - Exkurze Městská knihovna - 7. ročník CESTA KNIHY - 7.B - 9:45 - 10:30 hod, 7.A - 11:40 - 12:20 hod, 7.C - 12:30 - 13:15 hod
13. 11., 15:15 hod – Čtvrtletní pg rada
13. 11., 16:30 hod – Třídní schůzka pro zákonné zástupce žáků 6.C, 5.B, 4.A
13. 11., 17:00 – 19:00 hod – Konzultace pro z. z. o prospěchu a chování žáků
15. 11., od 07:45 hod – 1. termín testování „čtení“ žáků 2. roč. v rámci výzkumné studie Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků ZŠ; projekt realizuje Katedra psychologie PedF UK Praha

15. 11. - Zahraniční exkurze Drážďany, přihlášení žáci II. stupně (42), pg doprovod a ve spolupráci s CK Školní zájezdy

POZOR! Sraz, odjezd i příjezd k budově TGM I. stupně (Školní náměstí 1318) -
sraz:
6:20 hod; odjezd: 6:30 hod; návrat: cca 20:00 hod

16. 11. - Česká filharmonie Praha, 3.A, 4.B
19. 11. - Interaktivní výstava „Iluze“, Praha, 8.A, 9.B
20. 11. - Projekt "Advokáti do škol" - beseda pro žáky II. stupně s JUDr. Zbynkem Drobišem, advokátem; 4. VH VIII.B, 5. VH IX.B, 6. VH VIII.A, tj. v čase 10:30 hod - 13:15 hod
21. 11. – DDM Nymburk, Regionální přebor ZŠ v šachu, vybraní žáci I. a II. stupně
23. 11. – Šestajovice čokoládovna, 1.A, 3.B
27. 11. - Exkurze Městská knihovna - 9. ročník BIBLIOGRAFICKÉ CITACE - 9.B - 9:45 - 10:30 hod, 9.A - 11:40 - 12:20 hod
28. 11. - Exkurze SOŠ Čelákovice, 9.A
29. 11. - Projekt "Advokáti do škol" - beseda pro žáky II. stupně s JUDr. Zbynkem Drobišem, advokátem; 7. VH IX.A, 8. VH VIII.C, tj. v čase 13:20 - 15:00 hod
30. 11. - Exkurze Městská knihovna 8. ročník HORORY - 8.B - 7:45 - 8:30 hod , 8.A - 8:40 - 9:25 hod

tlačítko6

Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizinceZdravé svačinky Happysnack

Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že k 30. 11. 2018 končí platnost stávajících kartiček do výdajového automatu Happysnack. Nové kartičky, které žáci obdrží od třídních učitelů nejpozději do 14. 11. 2018, jsou z důvodu vyhlášky GDPR (ochrana osobních údajů) anonymní. Převod finančních prostředků ze starých kartiček na nové kartičky smí provádět pouze zákonní zástupci žáků, a to prostřednictvím emailu info@happysnack.cz případně na tel. čísle +420 737 286 000; +420 553 731 920.

Aktuální letáček Happy Snack

Výzkumný projekt PedF UK Praha

Škola je zapojena do výzkumného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s názvem "Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie", řešeného s podporou Technologické agentury České republiky (TAČR), Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TL01000365, 2018-2021), http://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/.
První termín testování "čtení" zapojených žáků 2. ročníků proběhne 15. 11. 2018 od 7:45 hod v učebně na budově TGM. S žáky, kteří mají kladný Informovaný souhlas z. z., bude pracovat proškolená výzkumná asistentka Mgr. Helena Slachová.

Dopis řediteli

Dopis rodiče, informovaný souhlas

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností dnem 1.11.2018

Informační systém - "Kam na školu..."

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio