tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Pracovní místo

Od 1.9.2018 pro školní rok 2018/2019 přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga I. stupně ZŠ
- kvalifikovaného pedagoga pro výuku Aj na I. a II. stupni ZŠ

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce - březen 2018

V době velikonočních prázdnin nebude zajišťován provoz školní družiny z důvodu nulového počtu zájemců.


01. 03. – MPP – SANANIM z. ú., program „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ – 7.A, 7.B, 5.VH
12. 03. - Abraka muzika, MPP 1. - 4. ročníky - Člověk mezi námi, 5. - 6. ročníky - Kyberprostor
13. 03. – Návštěva předškoláků z MŠ Mašinka na I. stupni
14. 03., 1.- 4. VH - Návštěva Městské knihovny, 1.B, 2.A,B, 3.A
16. 03., 13:00 - 14:00 hod - Maškarní rej, 7. oddělení ŠD
20. 03., 1.- 4. VH - Návštěva Městské knihovny, 4.B,C 1.A, 3.B
20. 03., 16:30 hod – Schůzka pro z. z. předškoláků = před zápisy do 1. roč., budova TGM
22. 03., 7:45 – 11:25 hod – Den otevřených dveří (obě budovy)
22. 03. – Sportovní dopoledne - bruslení, zimní stadion Nymburk, 6.B, 8.A
27. 03. - MPP, 3. - 5. ročníky
27. 03. - Exkurze s výkladem - Muzeum voskových figurín Praha, 6.A, 8.A
27. 03. - Filmové představení - Nicolas Winton - Síla lidskosti, 7. a 9. ročníky
27. 03. - Padák - finále matematické soutěže, Nymburk, vybraní žáci
28. 03. - MPP, 6. - 9. ročníky
29. 03. – 30. 03. – Velikonoční prázdniny


Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizince

Informace pro z. z. budoucích prvňáků


20. 03., 16:30 hod – Schůzka pro z. z. předškoláků = před zápisy do 1. roč., budova TGM
22. 03., 7:45 – 11:25 hod – Den otevřených dveří (obě budovy školy)

03. 04., 13:30 – 17:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníků
04. 04., 13:30 – 15:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníků
10. 04., od 13:00 hod – Dodatečný zápis dětí do 1. ročníků


16. 05., 15:30 hod – Školička pro budoucí prvňáčky, budova TGM
06. 06., 15:30 hod – Školička pro budoucí prvňáčky, budova TGM
13. 06., 16:00 hod – Schůzka pro z. z. budoucích prvňáčků


Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pozvánka na zápis se lvem Bedříškem

Setkání s rodiči předškoláků

Projekt „Školička“


Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

MPP

Preventivní program: „Kamarádi online“

Preventivní beseda (aktuální téma – online závislosti) s prezentací, doplněná o praktickou část, přehled hlavních rizik na internetu a v online prostředí, problematika nadměrného používání internetu, mobilu apod., riziková prostředí, řada rad a nápadů, jak omezit čas trávený na internetu

Termín: 27. 3. 2018
Lektor: RNDr. Bc. Ludvík Hanák, MBA – pedagog, lektor, odborník na prevenci hazardu


Preventivní program: „Hazard kolem nás“

Preventivní beseda pro žáky 2. stupně základních školo věnovaná tématice – hazard, gambling, hraní a sázení, závislé chování. 90 minutová beseda s prezentací doplněná o praktickou část – pracovní listy, skutečné životní příběhy hráčů, gamblerů, závěrečná diskuze s dotazy (hazard, patologické hráčství, jeho rozvoj a nebezpečí, ohrožené skupiny lidí, hazard a zdraví, mezilidské vztahy, prevence hráčství, spouštěče hazardu, hazard a finance..)

Termín: 28. 3. 2018


Preventivní program: „Rizika online“

90 minutová beseda s prezentací doplněná o skutečné rizikové situace z prostředí internetu a jeho aplikací, praktické rady a informace pro zvýšení bezpečnosti v online prostředích, preventivní opatření (soukromí na online sociálních sítích, navazování kontaktů online, kyberšikana, rizika online komunit, právní minimum užívání internetu).

Termín: 27. 3. 2018, 28. 3. 2018

HRAVĚ O PREVENCI

V měsíci únoru proběhnou pro žáky 7. - 9. ročníků programy HRAVĚ O PREVENCI, zaměřující se na tyto rizikové jevy:
- Spektrum poruch příjmu potravy
- Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
- Sexuální rizikové chování

Program je založen na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového chování. Cíle programu – přecházení a zmírnění následků rizikové chování, podpora zdravého způsobu života, podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd, podpora kooperace a třídní sounáležitosti.

Program vedou lektorky ze Zdravotního ústavu v Ústí n. L. Dlouhodobý program primární prevence HRAVĚ O PREVENCI je interaktivní, neorientuje se pouze na úroveň informací, ale na kvalitu postojů a změnu chování. Využívá různých forem práce a aktivačních prvků – práce ve skupině, diskuze, dramatické, aktivační a pohybové techniky. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe.

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Informace k přijímacím řízení na SŠ

Prezentační výstavy středních škol

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky


MŠMT - Termíny přijímacích zkoušek

MŠMT - přijímací zkoušky uchazečů se SVP

MŠMT - Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

MŠMT - Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio