tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Pracovní místo

Pro školní rok 2017/2018 přijmeme:

- kvalifikovaného učitele I. stupně
- kvalifikovaného vychovatele do ŠD
- kvalifikovaného asistenta pedagoga
- kvalifikovaného učitele Aj (zejména I. stupeň)
- kvalifikovaného učitele Nj

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

Žádost o přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018

Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018

Žádost o přijetí dítěte do školní družiny


Propagační leták školy 2016/2017

Jak se žije v naší škole (I.stupeň, budova TGM)

Jak se žije v naší škole (II.stupeň, budova BH)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

07. 03. 2017, 16:30 hodInformace o metodách výuky na jednotlivých školách: setkání v RC Parníček s Mgr. Martinou Ondruškovou a Mgr. Lenkou Kremlíkovou (genetická a analytická metoda čtení, Matematika podle prof. Hejného, Sfumato – Splývavé čtení apod.)
14. 03. 2017, 16:00 hod - Schůzka zákonných zástupců s ředitelkami škol, která se bude konat v ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem

22. 03. 2017, 7:45 hod – 11:30 hod - Den otevřených dveří

04. 04. 2017, 13:30 hod - 17:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníku
05. 04. 2017, 13:30 hod - 15:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníku
11. 04. 2017, 13:00 hod - Náhradní termín zápisu dětí do 1. ročníku
17. 05. 2017, 15:30 hod - 16:30 hod - Školička pro budoucí prvňáčky, budova I. stupně
07. 06. 2017, 15:30 hod - 16:30 hod - Školička pro budoucí prvňáčky, budova I. stupně
14. 06. 2017, 16:00 hod - Schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků, budova I. stupně

Informace pro rodiče - březen 2017


02. 03., 09:30 hod - The human body exhibition, Praha Holešovice, 9.B,C
03. 03., 13:30 – 14:30 hod – Karneval, IV. oddělení ŠD
07. 03. - Městská knihovna 8:00 hod: „Od kamene ke knize“ 1.A; 10:00 hod: „Neotesánek“ 1.B
07. 03., 16:30 hod - Beseda o metodách výuky na základních školách v Lysé n. L., pořádá MC Parníček; za školu se účastní Mgr. L. Kremlíková
07. 03., 9:30 hod - The human body exhibition, Praha Holešovice, 8.A
13. 03., 9:30 hod - The human body exhibition, Praha Holešovice, 8.B,C
14. 03., 9:30 hod – Návštěva předškoláků z MŠ Mašinka
14. 03., 16:00 hod - Schůzka pro rodiče předškoláků (na ZŠ JAK Lysá nad Labem) - před zápisy do 1. ročníků
15. 03., 9:30 hod - Návštěva budoucích žáků 6. ročníku ze ZŠ TGM Litol, 9.C
16. 03. - Laser game, školní liga, 8.C
16. 03. – Projekt „Propojování generací“, 2.A
16. 03., 9:30 hodNávštěva předškoláků z MŠ Čtyřlístek
22. 03., 7:45 – 11:25 hod - Den otevřených dveří
22. 03.- Velikonoce trochu jinak, NG Praha Anežský klášter, exkurze, 6.B,C
22. 03., 9:30 hod - The human body exhibition, Praha Holešovice, 9.A
23. 03. – Okresní kolo fyzikální olympiády, Gymnázium Nymburk, vybraní žáci 8. ročníků
24. 03, 13:00 hod - Prezentace golfu, 1. a 3. oddělení ŠD
24. 03. – Spaní ve škole, 5.B
27. 03., 14:00 hod – Nj, učebna 105, "Bücherwurm" = školní kolo soutěže ve čtení, přihlášení zájemci ze 7. - 9. roč.
28. 03. - Vladislavský sál, exkurze Praha, 8. A,B
28. 03. - Okresní kolo olympiády AJ, Kladno, nominovaný žák
29. 03., 9:45 hod - Taneční mistr Fišer - nábor kluků do tanečních
30. 03. – MPP: hudební pořad – „Jak žijeme“, I. stupeň
31. 03. - Noc s Andersenem – spaní ve škole, 3.B

Únor - březen 2017 – Srovnávací testy Kalibro 5. ročníky (Čj, Ma, Humanitní základ, Přírodovědný základ, Aj, Ekonomické dovednosti)

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Informace k přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích ve školním roce 2016/2017

INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ 2017

Jednotná přijímací zkouška 2017

Naše škola je Referenční školou

Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS vznikla na Základní škole B. Hrozného v Lysé nad Labem referenční třída ASUS Edu Class. Třída 2.A pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové získala začátkem června 14 tabletů ASUS VivoTab Note 8 a učitelský tablet ASUS Transformer Book T100. Tablety jsou vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje systém EduBase.

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost

Referenční škola ASUS Edu Class

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost oslavily první narozeniny

EduBase - novinky

Vzděláváme pro budoucnost

Školáci dostali tablety, matiku se učí s flétnou a v pohybu. A baví je

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio