Školní rok 2019/2020Informace pro zákonné zástupce - elektronická žákovská knížka

Vážení zákonní zástupci,
od 1. září 2019 budeme k informování o prospěchu žáka (=klasifikace/známky v jednotlivých vyučovacích předmětech) využívat elektronickou žákovskou knížku („EŽK“) v systému Bakaláři. První a druhé třídy budou mít navíc klasické notýsky/deníčky.
Klasická papírová žákovská knížka nyní pod názvem „Žákovský zápisník a omluvný list“ bude od září 2019 pro všechny ročníky zachována pouze pro písemnou komunikaci ohledně chování žáka, pro omlouvání z výuky a pro jiná sdělení. Nebude tedy obsahovat listy pro zápis hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikace/známky v jednotlivých předmětech).
V případě, že nemáte možnost sledovat prospěch vašeho dítěte prostřednictvím elektronického systému na internetu či v aplikaci Bakaláři a vyjádřili jste škole písemný požadavek, bude žákovi vydána klasická papírová „Žákovská knížka“, kam bude zapisována také klasifikace jako doposud.

Veškeré další informace ohledně elektronického systému obdrželi všichni zákonní zástupci od třídních učitelů na úvodní třídní schůzce v září 2019.
Pro školní rok 2019/2020 byly prostřednictvím třídních učitelů vydány z. z. nové přístupové údaje. Každým následným přihlášením do systému prokazují z. z. seznámení se s prospěchem žáka.

V případě ztráty přihlašovacích údajů kontaktuje z. z. vždy třídního učitele.

Do elektronické žákovské knížky se přihlásíte tlačítkem v horní části stránky tlačítko - elektronická žákovská ,
nebo na adrese https://zsbhrozneho.bakalari.cz.

Můžete také používat aplikaci pro mobilní telefony, kterou najdete v AppStore pro iOS a v Googleplay pro Android

Organizace a plán školního roku 2019/2020

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 24. února 2020 do 1. března 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.


Plán práce na školní rok 2019/2020 (PDF)

Informační leták školy (PDF)

Jak se žije v naší škole - I. stupeň (PDF)

Jak se žije v naší škole - II. stupeň (PDF)

Pomáhám, pomáháš, pomáháme

Současná krizová situace není snadná pro nikoho z nás, a proto je nyní velmi důležité, abychom si vzájemně pomáhali.
Těší nás, že i Bedříšci (žáci i učitelé) přiložili ruku k dílu a snaží se pomoci všemi různými způsoby. Osmáci Jarda Kovář, Kuba Podkonický a Vojta Bufka z kroužku 3D tisku pana učitele Šenkýře například vyrábějí ochranné štíty pro pracovníky v první linii. Anička Wolfová zase připravila obrázky, které byly použity v charitativním videu pro organizaci Change 4 Children. Paní učitelky a paní asistentky naopak zasedly k šicím strojům a ve spolupráci s městem Lysá nad Labem šily roušky, které byly rozvezeny těm, kdo je nejvíce potřebují.
Všem žákům i učitelům, kteří jakýmkoliv způsobem v momentální situaci pomáhají, velice děkujeme. Jsme na vás opravdu hrdí a budeme rádi, když nám dáte o své případné činnosti vědět, neboť každá taková aktivita si zaslouží potlesk a poděkování.

Ochranné štíty pro pracovníky v první linii.
Charitativní video pro organizaci Change 4 Children

foto1 foto2

Finále soutěže Zlatý Ámos 2020

Gratulujeme panu učiteli Petru Pokornému za postup do finále soutěže Zlatý Ámos 2020.
Je nám líto, že se vzhledem k současné situaci nemohlo uskutečnit velké finále i s dětmi, i tak ale považujeme postup do finále za obrovský úspěch celé "mločí" party 6.B. Děkujeme také všem, kdo pana učitele podpořili svým hlasem v anketě Ámos sympaťák na webu České televize, pan učitel i díky vám skončil na krásném druhém místě.

fotoamos1 fotoamos2 fotoamos3 fotoamos4

EDUin - blog Divoká karta - komentář k aktuální situaci v oblasti vzdělávání.

Rozhovor s panem učitelem Petrem Pokorným vyšel v MF DNES ve čtvrtek 16. 4. 2020: "Netrapme se známkami"

Program na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

LOGO MĚSTA

Akce a aktivity školy realizované v souladu s veřejnoprávní smlouvou k "Programu" jsou konané za finanční podpory města Lysá nad Labem.


Žádost o poskytnutí dotace (PDF)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA (PDF)

2 A) Aktivita Doučování (PDF)– informace o čerpání dotace z „Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem“
3 C) Aktivita: Kroužek 3D tisku a robotiky (PDF)- informace o čerpání dotace z „Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem“

Informace o zapojení školy do projektu „Start IN“

Od 1. 9. 2019 je škola zapojena do nového edukačního projektu podpořeného ESIF, který realizuje Národní technické muzeum v období 2018 – 2021: „Start In“ (PDF) - Inkluze s Národním technickým muzeem – reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500, projekt zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce; smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání; do projektu je zapojeno 25 škol z celé ČR a více než 1 000 žáků; škole byly nabídnuty čtyři nové moderní vzdělávací programy s průřezovými tématy pod názvy Energie, Čas, Design a Stavitelství; první část každého programu je realizována v expozicích a prostorách NTM = v NTM na Letné, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v železničním depozitáři NTM v Chomutově; pro školní rok 2019/2020 si škola vybrala program Stavitelství (Plasy) a Energie, Design a Čas (Letná); navazující část programu má podobu exkurzí ke konkrétním zaměstnavatelům.

22. 10., 23. 10., 27. 11. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS/DESIGN/ ENERGIE (PDF), 9. roč., doprava byla proplacena realizátorem projektu NTM (= skupinová zpáteční jízdenka na vlak + lístky MHD), realizováno: 22. 10. Program ČAS 9.A, 23. 10. Program DESIGN 9.B, 27. 11. Program ENERGIE 9.C

Šachy (nepovinný předmět) v rámci projektu Šachy do škol

Blahopřejeme našich šachistům!!!
Děti ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem postoupily ze základních škol Středočeského kraje na MČR škol do Zlína.
Krajské kolo přeboru škol v šachu, kat. třídy 1 až 5 - 17. 12. 2019
Výsledková listina Krajského přeboru škol v šachu 17. 12. 2019 (PDF)

Městská školní šachová liga v Lysé má zelenou
Městská liga šachu (PDF)

Městská liga šachu

Výsledková listina okresního přeboru škol v šachu Nymburk dne 20. 11. 2019 (PDF)
Školáci zápolili v šachu - Nymburský deník
Projekt Šachy do škol na Facebooku
Projekt Šachy do škol (PDF)
Místní kolo Přeboru škol v šachu (Lysá nad Labem 6. 11. 2019) (PDF)
Výsledky turnaje Lysá nad Labem 6. 11. 2019

Šachy - Zpravodaj č. 1/2019 (PDF)
Šachy - Zpravodaj č. 2/2019 (PDF)
Šachy - Zpravodaj č. 3/2019 (PDF)
Šachy - Zpravodaj č. 4/2019 (PDF)
Šachy - Zpravodaj č. 1/2020 (PDF)
Šachy - Zpravodaj č. 2/2020 (PDF)

Šachová etiketa (PDF)
Informace k projektu Šachy do škol
Seznam zapojených škol - Středočeský kraj

Teribear hýbe Prahou aneb prima den s medvědem

V termínu 5. – 14. 9. 2019 se poprvé zúčastní některé třídy naší školy tradiční sportovně-charitativní akce Teribear hýbe Prahou aneb prima den s medvědem. Tato akce je určená všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Třídy naší školy se této akce účastní coby jeden velký tým. Akce se koná v parku na pražském Vítkově a spočívá v tom, že děti i dospělí běhají/chodí po vyznačené trase a za každý zdolaný kilometr pak věnují partneři akce 30 Kč na námi zvolený příběh = charitativní projekt. Nezáleží na rychlosti ani na tom, kolik kilometrů kdo ujde/uběhne, důležité je se zapojit a přispět tak pohybem k tomu, aby se někdo mohl mít lépe.

Po akci budeme vybírat registrační poplatek za čip, který měří danou vzdálenost. Výše poplatku bude přibližně 80 Kč a zaplatí se zpětně až s ohledem na počet účastníků z naší školy.

Zdravé svačinky

Vážení rodiče,
naše škola se i v letošním školním roce zapojí do projektu Happysnack, který se zaměřuje na dodávku zdravých svačinek do škol a firem. Happysnack pod svou hlavičkou sdružuje dva dotační projekty Podpora spotřeby školního mléka a Ovoce a zelenina do škol doplněné o výrobky zdravé svačiny, splňující požadavky dle školského zákona.

Během prázdnin byl na každou budovu naší školy umístěn jeden chladící výdejní automat s nabídkou zdravých svačin. V nabídce automatu jsou například lisované ovocné šťávy či pyré, cereální tyčinky, lupínky a mléčné výrobky (včetně dotovaného mléka pro žáky školy).

Každý žák/žákyně školy obdrží plastovou kartu do školního automatu a letáček Happysnack s podrobnými instrukcemi. Karta sama o sobě má nulovou hodnotu, aktivace a vše ostatní probíhá až poté, co rodič nabije kartu libovolným obnosem. Je však pouze na uvážení rodičů, zda dítě bude nabídku automatu Happysnack využívat či nikoli.

projekt Mléko do škol doznal v letošním školním roce významných změn, viz informace níže.

Čeho se změny týkají?

1) Neochucené produkty (mléko a jiné výrobky) jsou pro všechny přihlášené žáky zdarma a ochucené mléčné výrobky jsou s doplatkem žáka.
2) Dotované produkty jsou určeny pro všechny žáky základních a středních škol (včetně přípravných ročníků). Na rozdíl od předešlých let jsou vyloučeny mateřské školy.

Co budeme dodávat?

1) V září a v říjnu dostanete zdarma 2x za měsíc jednu porci neochuceného polotučného mléka pro každého přihlášeného žáka. Toto vyplývá z Oznámení o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc ve školním roce 2017/2018 - Mléko do škol (vydává SZIF).
2) K 31.10. 2017 bude vyhlášen nový finanční limit a lze předpokládat, že od listopadu budeme dodávat i jiné produkty: čerstvé sýry, jogurty, acidofilní mléka. Vybrané produkty v BIO kvalitě.
3) Ochucené mléčné výrobky s doplatkem žáka budeme do školních automatů dodávat v pozdějších měsících, aktuálně čekáme na stanovení prodejních cen a metodiku prodeje. Ochucené produkty si žáci budou nadále vybírat ze školního automatu.

Bližší informace najdete na www.happysnack.cz

Věříme, že uvítáte možnost zpestřit svačiny vašich dětí a také možnost ovlivňovat výběr výrobků z automatu, nastavit maximální denní limit pro nákup a další výhody, které automat Happysnack přináší.

Ovoce a zelenina do škol

projekt OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL je od letošního školního roku určen pro VŠECHNY žáky základních škol, tedy nejen pro první, ale i pro druhý stupeň základních škol. (Nikoli však pro víceletá gymnázia.)

Jak bude projekt Ovoce a zelenina do škol vypadat v letošním školním roce?

I letos budeme dodávat minimálně dvakrát měsíčně až dvě porce čerstvého ovoce a zeleniny, krájené ovocné saláty a lisované šťávy a protlaky. Vybrané produkty v BIO kvalitě.

O všech změnách Vás budeme pravidelně informovat. Sledujte také, prosím, zprávy po přihlášení na portál na www.happysnack.cz (tlačítko Přihlásit), budete mít vždy všechny informace včas „.po ruce“.

Oficiální stránky projektu

Bez úrazů je to fajn!

Každý den nás čeká cesta do školy, na kroužky a tréninky – autem, na kole nebo pěšky. Za každého počasí, ráno i večer skoro za tmy - co a jak dělat, abychom se domů vrátili v pořádku a nezranili se třeba i při našich oblíbených sportech? A jak si poradit nebo jak pomoci druhým, když se něco stane? 23. března nám poradí lektoři primární prevence Tomáš Žambera a Martina Vítů, kteří společně s nadačním fondem Kolečko a dětským traumacentrem Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči připravili seriál interaktivních tréninků pro žáky 1. stupně. Nestačí jen se připoutat v autě nebo vzít si cyklistickou helmu, je třeba udělat to správně!

Akce je součástí projektu “Primární, sekundární a terciární prevence v traumacentru Thomayerovy nemocnice” – více informací najdete na www.ftn.cz nebo www.kolecko.cz.


Podpořeno grantem z Norska.
Supportedby a grant from Norway.

logo Prevence úrazů