Organizace a plán školního roku 2018/2019

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 18. února 2019 do 24. února 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. červena 2019 do neděle 1. září 2019.
Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


Plán práce na školní rok 2018/2019

Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

LVK 2018/2019 (lyžák)

Vážení zákonní zástupci, pokud nebude připsána platba na účet školy za LVK nejpozději do 25. 11. 2018, pojede za vaše dítě náhradník.

Lyžařský výcvikový kurz - informace

Prohlášení zákonných zástupců k LVK

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na LVK

Přihláška na LVK

MPP

Preventivní program: „Kamarádi online“

Preventivní beseda (aktuální téma – online závislosti) s prezentací, doplněná o praktickou část, přehled hlavních rizik na internetu a v online prostředí, problematika nadměrného používání internetu, mobilu apod., riziková prostředí, řada rad a nápadů, jak omezit čas trávený na internetu

Termín: 27. 3. 2018
Lektor: RNDr. Bc. Ludvík Hanák, MBA – pedagog, lektor, odborník na prevenci hazardu


Preventivní program: „Hazard kolem nás“

Preventivní beseda pro žáky 2. stupně základních školo věnovaná tématice – hazard, gambling, hraní a sázení, závislé chování. 90 minutová beseda s prezentací doplněná o praktickou část – pracovní listy, skutečné životní příběhy hráčů, gamblerů, závěrečná diskuze s dotazy (hazard, patologické hráčství, jeho rozvoj a nebezpečí, ohrožené skupiny lidí, hazard a zdraví, mezilidské vztahy, prevence hráčství, spouštěče hazardu, hazard a finance..)

Termín: 28. 3. 2018


Preventivní program: „Rizika online“

90 minutová beseda s prezentací doplněná o skutečné rizikové situace z prostředí internetu a jeho aplikací, praktické rady a informace pro zvýšení bezpečnosti v online prostředích, preventivní opatření (soukromí na online sociálních sítích, navazování kontaktů online, kyberšikana, rizika online komunit, právní minimum užívání internetu).

Termín: 27. 3. 2018, 28. 3. 2018

HRAVĚ O PREVENCI

V měsíci únoru proběhnou pro žáky 7. - 9. ročníků programy HRAVĚ O PREVENCI, zaměřující se na tyto rizikové jevy:
- Spektrum poruch příjmu potravy
- Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
- Sexuální rizikové chování

Program je založen na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového chování. Cíle programu – přecházení a zmírnění následků rizikové chování, podpora zdravého způsobu života, podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd, podpora kooperace a třídní sounáležitosti.

Program vedou lektorky ze Zdravotního ústavu v Ústí n. L. Dlouhodobý program primární prevence HRAVĚ O PREVENCI je interaktivní, neorientuje se pouze na úroveň informací, ale na kvalitu postojů a změnu chování. Využívá různých forem práce a aktivačních prvků – práce ve skupině, diskuze, dramatické, aktivační a pohybové techniky. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe.

Dopravní výchova názorně a prakticky – zapamatovat si navždycky 2

Každý den nás čeká cesta do školy, na kroužky, tréninky či za zábavou – pěšky, autem nebo na kole. A to za každého počasí, v zimě ráno i večer za tmy… Co dělat, abychom se domů vrátili v pořádku a nezranili se nejen cestou, ale i při našich oblíbených sportech? A jak si poradit nebo jak pomoci druhým, když se něco stane?

Díky podpoře společnosti ŠKODA AUTO a. s. nám radí lektorky primární prevence dětských úrazů Ing. Martina Vítů a Mgr. Hana Torresová, které díky materiální podpoře Norských fondů, Nadačního fondu KOLEČKO, ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí v Praze připravily seriál interaktivních seminářů pro žáky 1. stupně vybraných ZŠ v okresech Nymburk a Mladá Boleslav. Nestačí se jen připoutat v autě, nebo vzít si cyklistickou helmu, je třeba udělat to správně!

Dopravní výchova názorně a prakticky – zapamatovat si navždycky 2, ŠA č. DOV-17-020-SP

Projekt „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice“ NF-CZ11-OV-1-022-01-2014

Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway


Leták
Prezentace


www.skodahrou.cz
www.bezpecnecesty.cz
www.rcmilovice.cz
www.kolecko.cz
www.ftn.cz/prevenceurazu
www.bezurazujetofajn.cz

Zdravé svačinky

Vážení rodiče,
naše škola se v letošním školním roce zapojí do projektu Happysnack, který se zaměřuje na dodávku zdravých svačinek do škol a firem. Happysnack pod svou hlavičkou sdružuje dva dotační projekty Podpora spotřeby školního mléka a Ovoce a zelenina do škol doplněné o výrobky zdravé svačiny, splňující požadavky dle školského zákona.

Během prázdnin byl na každou budovu naší školy umístěn jeden chladící výdejní automat s nabídkou zdravých svačin. V nabídce automatu jsou například lisované ovocné šťávy či pyré, cereální tyčinky, lupínky a mléčné výrobky (včetně dotovaného mléka pro žáky školy).

Každý žák/žákyně školy obdrží plastovou kartu do školního automatu a letáček Happysnack s podrobnými instrukcemi. Karta sama o sobě má nulovou hodnotu, aktivace a vše ostatní probíhá až poté, co rodič nabije kartu libovolným obnosem. Je však pouze na uvážení rodičů, zda dítě bude nabídku automatu Happysnack využívat či nikoli.

projekt Mléko do škol doznal v letošním školním roce významných změn, viz informace níže.

Čeho se změny týkají?

1) Neochucené produkty (mléko a jiné výrobky) jsou pro všechny přihlášené žáky zdarma a ochucené mléčné výrobky jsou s doplatkem žáka.
2) Dotované produkty jsou určeny pro všechny žáky základních a středních škol (včetně přípravných ročníků). Na rozdíl od předešlých let jsou vyloučeny mateřské školy.

Co budeme dodávat?

1) V září a v říjnu dostanete zdarma 2x za měsíc jednu porci neochuceného polotučného mléka pro každého přihlášeného žáka. Toto vyplývá z Oznámení o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc ve školním roce 2017/2018 - Mléko do škol (vydává SZIF).
2) K 31.10. 2017 bude vyhlášen nový finanční limit a lze předpokládat, že od listopadu budeme dodávat i jiné produkty: čerstvé sýry, jogurty, acidofilní mléka. Vybrané produkty v BIO kvalitě.
3) Ochucené mléčné výrobky s doplatkem žáka budeme do školních automatů dodávat v pozdějších měsících, aktuálně čekáme na stanovení prodejních cen a metodiku prodeje. Ochucené produkty si žáci budou nadále vybírat ze školního automatu.

Bližší informace najdete na www.happysnack.cz

Věříme, že uvítáte možnost zpestřit svačiny vašich dětí a také možnost ovlivňovat výběr výrobků z automatu, nastavit maximální denní limit pro nákup a další výhody, které automat Happysnack přináší.

Ovoce a zelenina do škol

projekt OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL je od letošního školního roku určen pro VŠECHNY žáky základních škol, tedy nejen pro první, ale i pro druhý stupeň základních škol. (Nikoli však pro víceletá gymnázia.)

Jak bude projekt Ovoce a zelenina do škol vypadat v letošním školním roce?

I letos budeme dodávat minimálně dvakrát měsíčně až dvě porce čerstvého ovoce a zeleniny, krájené ovocné saláty a lisované šťávy a protlaky. Vybrané produkty v BIO kvalitě.

O všech změnách Vás budeme pravidelně informovat. Sledujte také, prosím, zprávy po přihlášení na portál na www.happysnack.cz (tlačítko Přihlásit), budete mít vždy všechny informace včas „.po ruce“.

Oficiální stránky projektu

Informace pro z. z. budoucích prvňáků

Informační list ŠD pro školní rok 2018/2019


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Školní zralost a připravenost


Informační leták školy

Bez úrazů je to fajn!

Každý den nás čeká cesta do školy, na kroužky a tréninky – autem, na kole nebo pěšky. Za každého počasí, ráno i večer skoro za tmy - co a jak dělat, abychom se domů vrátili v pořádku a nezranili se třeba i při našich oblíbených sportech? A jak si poradit nebo jak pomoci druhým, když se něco stane? 23. března nám poradí lektoři primární prevence Tomáš Žambera a Martina Vítů, kteří společně s nadačním fondem Kolečko a dětským traumacentrem Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči připravili seriál interaktivních tréninků pro žáky 1. stupně. Nestačí jen se připoutat v autě nebo vzít si cyklistickou helmu, je třeba udělat to správně!

Akce je součástí projektu “Primární, sekundární a terciární prevence v traumacentru Thomayerovy nemocnice” – více informací najdete na www.ftn.cz nebo www.kolecko.cz.


Podpořeno grantem z Norska.
Supportedby a grant from Norway.