Nepovinné předměty a zájmové útvary pro šk. rok 2017/2018I. stupeňII. stupeňDalší výchovně vzdělávací a sportovní aktivity v prostorách školy