KONTAKTY

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12. okres Nymburk
Náměstí B. Hrozného 12
289 22 Lysá nad Labem
IČO: 61632171

TELEFON:

325 551 302 (I. stupeň, zástupce ředitele pro I. stupeň, ekonomka)
325 553 940 (I. stupeň, sborovna)
325 551 088 (II. stupeň, ředitelství, sekretariát, zástupce ředitele pro II. stupeň )
720 624 564 (II. stupeň, sborovna)

E-MAIL:

info@zsbhrozneho.cz

Úřední hodiny o hlavních prázdninách:

Každé pondělí od 8:00 do 11:30 hod. v budově na náměstí Bedřicha Hrozného 12.
Telefon sekretariát: 325 551 088


ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU:

Platí pro úřední hodiny v kanceláři školy, osobní schůzku s ředitelem školy je vhodné domluvit předem telefonicky, nebo mailem.
Pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00

ŠKOLSKÁ RADA:

Zástupci rodičů:
Vorlíčková Pavla
Konečný Miroslav
Zástupci města:
Chloupková Marcela
Lang Miroslav e-mail
Zástupci školy:
Tomášová Jitka e-mail
Gruhnová Olga e-mail

ŘEDITEL ŠKOLY:

PaedDr. Jarešová Irena, tel. 325 514 615 e-mail

ZÁSTUPCI ŘEDITELE ŠKOLY:

I. stupeň - PaedDr. Jílková Jana e-mail
II. stupeň - Ing. Strnadová Pavla e-mail

VÝCHOVNÍ PORADCI:

I. stupeň - PaedDr. Jarešová Irena e-mail
II. stupeň - Mgr. Tovarová Jana e-mail

SPECIÁLNÍ PEDAGOG:

Mgr. Špačková Šárka e-mail

METODICI PRIMÁRNÍ PREVENCE:

Mgr. Tovarová Jana e-mail tel.: 775 190 607

KOORDINÁTOR ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY:

Ing. Strnadová Pavla e-mail

Učitelé školní rok 2016/2017

Třídní učitelé I. stupeň

1.A - Mgr. Pospíchalová Iva e-mail,

1.B - Mgr. Kindlová Věra e-mail, as. pedagoga Bc. Lencová Lucie, Hrbková Vladimíra

2.A - Mgr. Chalupová Jana e-mail, as. pedagoga Chvátalová Kateřina

2.B - Mgr. Špringrová Kateřina e-mail, as. pedagoga Brynychová Hana

2.C - Mgr. Kukačková Iva e-mail

3.A - Mgr. Vostruhová Markéta e-mail, as. pedagoga Valášková Jana

3.B - Pítová Jana e-mail

3.C - Mgr. Mrázová Miluše e-mail

4.A - Bc. Kuželová Petra e-mail

4.B - Mgr. Špačková Šárka e-mail, as. pedagoga Bc. Obstová Jitka

5.A - Mgr. Kremlíková Lenka e-mail

5.B - Mgr. Turynová Naďa e-mail

Ostatní učitelé I. stupeň

Sovová Yveta e-mail

Školní družina

Vedoucí vychovatelka - Grymová Andrea e-mail
Vychovatelky - Hrbková Vladimíra, Chvátalová Kateřina, Macková Marie, Bc. Obstová Jitka, Solusová Miloslava, Valášková Jana

Třídní učitelé II. stupeň

6.A - Mgr. Soumar Jaroslav e-mail, as. pedagoga Šturm Ondřej, Solusová Miloslava

6.B - Mgr. Zenklová Petra e-mail, as. pedagoga Macková Marie

6.C - Mgr. Špringr Pavel e-mail, as. pedagoga Bc. Mašindová Adéla

7.A - Mgr. Kubalová Petra e-mail, as. pedagoga Šturm Ondřej

7.B - Mgr. Krausová Jana e-mail

8.A - Mgr. Tovarová Jana e-mail

8.B - Mgr. Gruhnová Olga e-mail

8.C - Ing. Sedlářová Blažena CSc. e-mail

9.A - Bc. Papáček Jan e-mail

9.B - Mgr. Tomášová Jitka e-mail

9.C - Mgr. Bäumelt Petr e-mail

Ostatní učitelé II. stupeň

Mgr. Anderšová Taťána e-mail
Ing. Burcalová Helena e-mail
Pokorný Petr e-mail
Mgr. Poborská Eva e-mail
Mgr. Šedina Jan e-mail
Šťastná Iveta e-mail
Mgr. Vostrovský Jiří e-mail

Maily učitelům, je možno také zaslat prostřednictvím adresy info@zsbhrozneho.cz a budou jim přeposlány. Do předmětu mailové zprávy je pak vždy nutné uvést: Pro pana učitele/ paní učitelku X.Y.

INFORMATIK:

Šenkýř Vojtěch e-mail

Provozní zaměstnanci

EKONOMKA:

Havelková Irena e-mail

SEKRETÁŘKA:

Tomková Alice e-mail

ŠKOLNÍK:

Kalista Karel

UKLÍZEČKY:

Cerhová Milena, Kalistová Eva, Otrubová Romana, Studená Marie, Vojteková Milušemapa