tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k tomu, že v Listech 2/2019 na str. 14 byly uvedeny některé nesprávné informace k zápisům dětí do 1. ročníků základních škol, zveřejňujeme níže správné znění článku, který byl redakci Listů zaslán ředitelkami škol již v prosinci 2018.

S přáním hezkých dní

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy


Informace k zápisům dětí do 1. ročníku ZŠ

Listy 2/2019 - upravená verze vydání26. 03., 16:30 hod Schůzka pro z. z. před zápisy do 1. roč., na ZŠ JAK Lysá nad Labem
28. 03., 07:45 – 11:25 hodDen otevřených dveří
02. 04. 13:00 – 17:00 hodZápis do 1. roč.
03. 04. 13:00 – 15:00 hodZápis do 1. roč.
09. 04. od 13:00 hod – Dodatečný termín zápisu do 1. roč.
14. 05., 16:00 – 17:00 hodŠkolička pro budoucí prvňáčky
28. 05., 16:00 – 17:00 hodŠkolička pro budoucí prvňáčky
18. 06., 17:00 hod – Schůzka pro z. z. budoucích prvňáčků


Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

Informace pro zákonné zástupce - únor 2019

Vážení rodiče,
v době jarních prázdnin 18. 2. - 24. 2. 2019 nebude zajišťován provoz školní družiny z důvodu malého zájmu z. z. o provoz ŠD.


01. 02. – Pololetní prázdniny
04. 02., 07:25 – 13:00 hod – Úniková hra Decoder Praha, 5.A, TU; přesunuto z 28. 01. 2019
05. 02. - „Kdo si hraje, nezlobí“ (bubny Bongo); tělocvična školy, 1. VH – 6. roč. + 7.A; 2. VH – 1.A, 1.B, 2.B, 3.A; 3. VH - 3.B, 4.B, 5.B, 5.C; 4. VH – 7.B, 9.A, 9.B; 5. VH – 7.C + 8. roč.
11. 02. - Bruslení, zimní stadion Nymburk, 8.B, 9.B
12. 02. - Školní kolo olympiády Aj, přihlášení zájemci
14. 02. - Řemesla, Výstaviště Lysá nad Labem, 9.A, 9.B, 8.A
15. 02. - Řemesla, Výstaviště Lysá nad Labem, 8.C
15. 02. - Exkurze – galerie ocelových figurín Praha, 5.B
18. 02. – 24. 02. – Jarní prázdniny; z. z. předávali požadavek na provoz ŠD v době prázdnin do 31. 01.
26. 02. - Zahájení výuky plavání v 5. roč.
26. 02. - Bruslení, zimní stadion Nymburk, 7.B, 9.A
27. 02. - Workshop řemesel, Novoměstská radnice Praha, 9.A, 8.A, 8.C
27. 02. - Okresní kolo olympiády Z, Nymburk, vybraní žáci
28. 02. - Okresní kolo olympiády AJ, Poděbrady, vybraní žáci
28. 02. - Výchovný koncert - Cimbálovka RÉVA, v tělocvičně BH, 50,- Kč/žák, 1. - 3. ročník - 8:30 hod, 4. - 6. ročník - 9:45 hod, 7. - 9. ročník - 10:30 hodTermíny výuky plavání v 4. a 5. roč.


Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizinceZdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Výzkumný projekt PedF UK Praha

Škola je zapojena do výzkumného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s názvem "Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie", řešeného s podporou Technologické agentury České republiky (TAČR), Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TL01000365, 2018-2021), http://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/.

První termín testování "čtení" zapojených žáků 2. ročníků proběhne v listopadu a prosinci 2018 v učebně na budově TGM. S žáky, kteří mají kladný Informovaný souhlas z. z., bude pracovat proškolená výzkumná asistentka Mgr. Helena Slachová.

Druhý termín testování "čtení" zapojených žáků 2. ročníků proběhne v lednu - únoru 2019 v učebně na budově TGM. S žáky, kteří mají kladný Informovaný souhlas z. z., bude pracovat proškolená výzkumná asistentka Mgr. Helena Slachová.

Dopis řediteli

Dopis rodiče, informovaný souhlas

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020


Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností dnem 1.11.2018

Informační systém - "Kam na školu..."

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio