tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Pracovní místo

Od 17.10.2017 pro školní rok 2017/2018 přijmeme:

- kvalifikovaného asistenta pedagoga na úvazek 0,75

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce - říjen 2017

Provoz školní družiny v době podzimních prázdnin ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2017 nebude zajišťován z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.


06. 10. - Archiv Lysá nad Labem, 8:30 hod - 6.B, 10:30 hod - 6.C
06. 10. - Cvičení v přírodě 3.C
06. 10., 7:30 - 14:00 hod - Exkurze „Pražský hrad“, 4.A,B
06. 10. - Cvičení v přírodě 3.A
06. 10., 10:40 - 12:20 hod – Výstava „Zemědělec“, 3.B
09. 10., 9:45 - 11:25 hod - Návštěva Sboru dobrovolných hasičů, 2.B
10. 10. - MPP II. stupeň, Mgr. Douda, beseda
12. 10. - Exkurze s výkladem - Vyšehrad Praha, 7.B,C
12. 10. - Zeměpisný seminář - Vietnam, II. stupeň
12. 10., 14:00 hod - Nezávislé divadlo, ŠD
13. 10. - Archiv Lysá nad Labem, 8:30 hod - 6.A, 9:25 hod - 9.B
13. 10. - IPS Nymburk, 9.A
17. 10. - Knihovna Lysá nad Labem, „Ilustrátoři“, 4. ročník
17. 10. - Okresní přebor v minikopané, Poděbrady, vybraní žáci II. stupně
18. 10. - Divadlo Věž, v tělocvičně školy, 1. - 3. ročníky
19. 10., 10:40 - 12:20 hod - Exkurze Hasičská zbrojnice Lysá nad Labem, 3.B
19. 10. - Burza škol, COP Nymburk, 9. ročníky
20. 10., 10:00 - 11:00 hod - Výstava hub, Lysá nad Labem, 4.A,B,C
23. 10. - IPS Nymburk, 9.B, 9.C
26. 10. a 27. 10. - Podzimní prázdniny; provoz ŠD bude zajišťován dle projeveného zájmu z. z. = podání žádosti o provoz ŠD do 12. 10. 2017
30. 10. – Cukrovar Dobrovice, 8.B, 9.A


Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Informovaný souhlas zákonný zástupce - škola

Plán práce na školní rok 2017/2018

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019

Školní řád - s účinností od 1. 9. 2017

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - s účinností od 1. 9. 2017

Koncepce rozvoje školy - zhodnocení 2016/17

Program poradenských služeb ve škole - školní rok 2017/2018

Škola češtiny pro cizince

Informace pro zákonné zástupce - školní rok 2017/2018

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2017/18

Propagační leták školy 2017/2018

Jak se žije v naší škole (I.stupeň, budova TGM)

Jak se žije v naší škole (II.stupeň, budova BH)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Informace k přijímacím řízení na SŠ

Prezentační výstavy středních škol

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky

MŠMT - Termíny přijímacích zkoušek

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio