tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Pracovní místo

Od 1.9.2018 pro školní rok 2018/2019 přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga I. stupně ZŠ
- kvalifikovaného pedagoga pro výuku Aj na I. a II. stupni ZŠ
- kvalifikovaného pedagoga na pozici asistenta pedagoga
- kvalifikovaného pedagoga do školní družiny

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro z. z. budoucích prvňáků

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání


20. 03., 16:30 hod – Schůzka pro z. z. předškoláků = před zápisy do 1. roč., budova TGM
22. 03., 7:45 – 11:25 hod – Den otevřených dveří (obě budovy školy)

03. 04., 13:30 – 17:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníků
04. 04., 13:30 – 15:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníků
10. 04., od 13:00 hod – Dodatečný zápis dětí do 1. ročníků

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), v platném znění, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky - písemná žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení a podána nejpozději do 30. 4. 2018.
Pokud bude podle ustanovení § 37 odst. 4 ŠZ o odkladu rozhodnuto, informuje ředitelka školy zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění (= pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy / individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy / vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ŠZ / vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a ŠZ) a doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě Základní školy Komenského 1534 Lysá nad Labem, nebo v posledním ročníku mateřské školy.


16. 05., 15:30 hod – Školička pro budoucí prvňáčky, budova TGM
06. 06., 15:30 hod – Školička pro budoucí prvňáčky, budova TGM
13. 06., 16:00 hod – Schůzka pro z. z. budoucích prvňáčků


Projekt „Školička“

Pozvánka na zápis se lvem Bedříškem

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Školní zralost a připravenost


Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

Informace pro zákonné zástupce - květen 2018

Duben - červen - Plavecký výcvik 4. a 5. ročníků – Městský bazén v Čelákovicích;
termíny: 2.5, 9.5., 15.5., 16.5., 22.5., 23.5., 29.5., 5.6., 6.6., 12.6., 13.6., 19.6., 20.6. 2018


02. 05. – Laser game - školní liga, Praha, vybraní žáci 9.C
03. 05. – IQ LANDIA Liberec, 7.A, 8.B
07. 05. – Ředitelské volno pro žáky školy
09. 05. – Focení žáků školy
14. 05., 15:30 - 17:00 hod - Náhradní termín konzultací třídy 4.B
14. 05. - Exkurze Praha, plavba lodí po Vltavě, 5.B, 8.A, 9.C
16. 05., 15:30 hod – Školička pro budoucí prvňáčky, budova TGM
17. 05. – Turnaj v Milovicích, soutěž škol ve střelbě ze vzduchovky
17. 05. – Exkurze Praha, 4.A,B
17. 05. - Botanicus Ostrá, 3.A
21. 05. - MPP - dospívání, 6. a 9. ročník
22. 05., 7:45 – 12:20 hod Besedy pro žáky 5. – 9. ročníků na téma „útočník ve škole“; tělocvična školy
23. 05. - 25. 05. - Školní výlet Mšeno, 9.B
23. 05. - Exkurze s výkladem, Praha, 7.B,C
23. 05., 13:30 hod - Letecké muzeum Kbely, 2. a 4. oddělení ŠD
24. 05. – Černé divadlo Praha, „Ulice plná kouzel“, 3.B
24. 05. – ZOO Liberec, 2.A,2.B
24. 05., 10:45 hod – Představení ZUŠ „Zlatovláska“, 8.A, 9.A,C
28. 05. – Exkurze Libice, Poděbrady, 3.C, 4.C
28. 05. - 30. 05. – Školní výlet a exkurze KRNAP, Krkonoše Strážné, 9.C
29. 05 – Exkurze Libice n. C. a Poděbrady – 4.A
30. 05. - Lesní pedagogika, 2.A,B
30. 05. – Exkurze Libice n. C. a Poděbrady, 4.C, 3.C
31. 05. – Pěší výlet Ostrá, 6.A


Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizince

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Informace k přijímacím řízení na SŠ

Prezentační výstavy středních škol

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky


MŠMT - Termíny přijímacích zkoušek

MŠMT - přijímací zkoušky uchazečů se SVP

MŠMT - Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

MŠMT - Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio