tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6


PROJEKT STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Informace o projektu a možnostech zapojení podají zájemcům třídní učitelé. Akce je zcela dobrovolná.
Děkujeme všem, kteří se do projektu Strom splněných přání jakýmkoliv způsobem zapojí.

Informace o projektu

Pokud se rozhodnete podpořit projekt

Informace pro zákonné zástupce - prosinec 2017

Provoz ŠD nebude o vánočních prázdninách zajišťován z důvodu neprojeveného zájmu ze strany zákonných zástupců.


01. 12. - Slavnostní mše Praha, Stonožkové hnutí
04. 12. – Divadlo Metro Praha, 5.A, 6.C
04. 12., od 13:30 do 15:30 hod – „Mikulášská ŠD“, přízemí budovy I. stupně
05. 12. – Mikulášská nadílka, 9.B – v MŠ Stratov, 9.A – v MŠ Čtyřlístek, 9.C – na I. stupni naší školy
06. 12., odpoledne - Zpívání, Domov Na Zámku Lysá n. L., IV. odd. a VI. odd. ŠD
07. 12. – Bruslení, Praha, 9.B
08. 12., 16:00 hod - Vánoční dílnička pro děti a rodiče, 3.B
11. 12. – Jumparena Praha, 7.B,C
11. 12., 9:30 - 9:40 hod - Mimořádná pedagogická rada
11. 12. - MPP „Dny pro záchranu života v ZŠ BH“ 5., 6. ročník
12. 12. - MPP „Dny pro záchranu života v ZŠ BH“, 7. ročník
12. 12. - SPŠ stavební Praha, projektový den 9.A
12. 12.,15:00 - 16:30 hod - Vánoční dílnička pro rodiče, 2.B
13. 12. - Království železnic, 4.B
13. 12., 9:30 - 9:40 hod - Mimořádná pedagogická rada
15. 12., 9:45 – 11:25 hod - Polabské vánoční trhy, 2.A,3.B
15. 12., 17:00 - 18:00 hod - Představení pro rodiče, 3.A
18. 12. – Černé divadlo Praha, 5.B
18. 12. - Vánoční výchovný koncert, Praha, vybraní žáci (= zájemci) II. stupeň
18. 12., 16:00 - 18:00 hod - Vánoční dílnička, 1.B
19. 12. - Exkurze Praha, Muzeum Grevin, plavba lodí, 8.B, 9.A
19. 12. – Exkurze Poděbrady, Muzeum filmových legend, 7.A
19. 12. – Exkurze – Předvánoční Praha v historickém centru, 6.B
19. 12., 11:25 - 12:20 hod - Návštěva Městské policie Lysá nad Labem, 2.B
19. 12. - Celodenní exkurze Litoměřice 6.A
19. 12., 13:30 - 15:00 hod – Vánoční besídka, II.oddělení ŠD
20. 12., 9:45 - 11:25 hod - Návštěva psího útulku, 3.C
20. 12., 13:30 – 15:00 hod – Vánoční besídka, IV. oddělení ŠD
20. 12., 13:30 - 15:00 hod – Vánoční besídka, V. oddělení ŠD
20. 12., 13:30 - 15:00 hod - Vánoční besídka, VII. oddělení ŠD
21. 12., 9:00 - 10:00 hod - Rozdání přání, Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 4.B
21. 12., 10:00 - 12:30 hod - Návštěva psího útulku , 4.B, 5.B
21. 12., 13:30 – 15:00 hod – Vánoční besídka III. oddělení ŠD
22. 12., 9:45 hod – Zpívání u vánočního stromečku, budova TGM
22. 12., 13:00 – 14:30 hod - Vánoční besídka, VI. oddělení ŠD
23. 12. 2017 – 02. 01. 2018 - Vánoční prázdniny; vyučování začne ve středu 3. ledna 2018


Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince

Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizince

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Informace k přijímacím řízení na SŠ

Prezentační výstavy středních škol

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky


MŠMT - Termíny přijímacích zkoušek

MŠMT - přijímací zkoušky uchazečů se SVP

MŠMT - Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

MŠMT - Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio