Aktuálně ze ŠD:

Vážení rodiče,
provoz školní družiny je na konci června zajišťován následovně:
středa 26. 06. (rozdávání vysvědčení) - 08:30 – 17:00 hod
čtvrtek 27. 06. (ředitelské volno) - 06:15 – 15:00 hod
pátek 28. 06. (ředitelské volno) - provoz není zajišťován z důvodu malého počtu přihlášených žáků

Andrea Grymová, vedoucí vychovatelkaškolní rok 2018/2019

Cesta kolem světa

Výlet do Milovic

Masopustní karneval v ŠD

Masopust v ŠD

Matýsek ve družině

Masopustní oslavy ve družině

Návštěva Mořského světa - ŠD

Vánoční besídka v ŠD

Halloweenský rej
školní rok 2017/2018

Oslava MDD v ŠD

Výlet do Leteckého muzea Kbely - ŠD

Hudební přednáška ve školní družině v 1.B., 2.A.

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY - ŠD

Masopustní karneval v ŠD

Zimní vyrábění

Mikulášská besídka ve družině

Titanic

Halloween ve školní družině

Pyžamkový mejdan 1.A

Lampiony

HALLOWEEN 2017

Halloweenská párty v 1.B

Halloweenská párty

Podzimní vyrábění

Skřítci „Bramboráčci“

Nábor šašků ve školní družině

Pozvánka na DrakiáduInformace pro rodiče žáků školní družiny

při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk


Školní družina je od 1. září 2006 umístěna na I. stupni v budově T. G. Masaryka, Školní nám. 1318. Povolená kapacita školní družiny od 1. 9. 2015 je 180 žáků, přednostně budou zapsáni žáci 1. a 2. tříd. -->

Provoz školní družiny:

od 06:15 hod do 07:25 hod
od 11:25 hod do 17:00 hod

V době vedlejších prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční) musí rodiče 14 dní předem písemně oznámit vedoucí vychovatelce, zda bude dítě do školní družiny docházet. Při malém zájmu (přihlásí-li se celkem 9 žáků a méně) bude školní družina uzavřena.

Omlouvání - uvolňování

V případě nepřítomnosti (nemoc, návštěva lékaře ….) omluvte dítě na tel. čísle přímo paní vychovatelce
721 145 561, 601 367 902, 721 456 870,
nebo na tel. čísle ZŠ 325 551 302, 325 551 088.

Vychovatelka bude uvolňovat Vaše dítě ze školní družiny na základě písemné žádosti rodičů (v notýsku ŠD).

Pokud bude dítě během odpoledne docházet do zájmových kroužků, musí rodiče sami zajistit jeho doprovod a uvolnění ze školní družiny písemně oznámit prostřednictvím notýsku ŠD. Jestliže nestihne rodič mimořádně vyzvednout žáka do 17:00 hod. ze školní družiny, včas telefonicky upozorní vychovatelku a domluví případný čas (případně i jinou osobu) vyzvednutí dítěte ve ŠD.

Roční úplata za školní družinu na dítě je splatná do 20. září příslušného školního roku:

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2019/20