Aktuálně ze ŠD:

Vážení,
v době jarních prázdnin od 24. 02. do 28. 02. 2020 nebude zajišťován provoz školní družiny z důvodu neprojeveného zájmu zákonnými zástupci.

Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka ŠDškolní rok 2019/2020

Dlabání dýní

Halloweenský rej ve školní družině – 6. oddělení

Pirátská party

Halloween 2019 ve školní družině

Halloweenská besídka

Podzimní tvoření

Drakiáda 2019

Prvňáčci v ŠDškolní rok 2018/2019

Cesta kolem světa

Výlet do Milovic

Masopustní karneval v ŠD

Masopust v ŠD

Matýsek ve družině

Masopustní oslavy ve družině

Návštěva Mořského světa - ŠD

Vánoční besídka v ŠD

Halloweenský rej
Informace pro rodiče žáků školní družiny

při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk


Školní družina je od 1. září 2006 umístěna na I. stupni v budově T. G. Masaryka, Školní nám. 1318. Povolená kapacita školní družiny od 1. 9. 2015 je 180 žáků, přednostně budou zapsáni žáci 1. a 2. tříd. -->

Provoz školní družiny:

od 06:15 hod do 07:25 hod
od 11:25 hod do 17:00 hod

V době vedlejších prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční) musí rodiče 14 dní předem písemně oznámit vedoucí vychovatelce, zda bude dítě do školní družiny docházet. Při malém zájmu (přihlásí-li se celkem 9 žáků a méně) bude školní družina uzavřena.

Omlouvání - uvolňování

V případě nepřítomnosti (nemoc, návštěva lékaře ….) omluvte dítě na tel. čísle přímo paní vychovatelce
721 145 561, 601 367 902, 721 456 870,
nebo na tel. čísle ZŠ 325 551 302, 325 551 088.

Vychovatelka bude uvolňovat Vaše dítě ze školní družiny na základě písemné žádosti rodičů (v notýsku ŠD).

Pokud bude dítě během odpoledne docházet do zájmových kroužků, musí rodiče sami zajistit jeho doprovod a uvolnění ze školní družiny písemně oznámit prostřednictvím notýsku ŠD. Jestliže nestihne rodič mimořádně vyzvednout žáka do 17:00 hod. ze školní družiny, včas telefonicky upozorní vychovatelku a domluví případný čas (případně i jinou osobu) vyzvednutí dítěte ve ŠD.

Roční úplata za školní družinu na dítě je splatná do 20. září příslušného školního roku:

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2019/20