Úřední deskaPracovní místo

Přijmeme:
- kvalifikovaného zaměstnance na pozici správce sítě (částečný úvazek)


Pro školní rok 2020/2021 přijmeme:
- kvalifikovaného pedagoga na pozici školní speciální pedagog (plný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na I. stupni ZŠ (plný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na II. stupni ZŠ (částečný úvazek - zejména M, IF, Fy, Aj, Nj, Rj, D)


V případě zájmu o tyto pozice kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Dokumenty

Schválený rozpočet na rok 2020


Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021


Schválené rozpočty Radou města Lysá nad Labem, dne 19. 12. 2017, usnesením č. 796.

Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020


Organizační řád školy

Organizační schéma školy

Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled nejdůležitějších předpisů

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 5. ročníků
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 9. ročníků
Zpráva z vlastního hodnocení školy v hlavních oblastech za školní rok 2018/2019
100. výročí založení samostatného Československa "Oblékli jsme (si) republiku"
Zpráva o čerpání finančního daru - grant ŠKODA AUTO a. s.
"Ohlédnutí za naším adapťákem"
Jednotná přijímací zkouška do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou 2019 (výsledková sestava s komentářem)

Veřejně přístupné dokumenty školy


Zpráva z vlastního hodnocení školy v hlavních oblastech za školní rok 2018/2019


Školní řád - s účinností od 1. 2. 2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - s účinností od 1. 2. 2020

Inspekční zpráva ČŠI 2019

Školní řád - s účinností od 1. 9. 2019

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - s účinností od 1. 9. 2019

Koncepce rozvoje školy - zhodnocení za 2018/19

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2019-2022

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019

Koncepce rozvoje školy - zhodnocení za 2017/18

Protokol o kontrole ČŠI 2016

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Inspekční zpráva ČŠI 2013

Traumatologický plán školy

Koncepce rozvoje školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci
Výsledky dotazníkového šetření - žáci
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 5. ročníků
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 9. ročníků
Výsledky testování školy ČŠI – 9. ročníky

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Od 08. 05. 2019 došlo ke změně pověřence na ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje nového pověřence:
Ing. Roman Šmíd, MBA (e-mail: roman.smid@moore-czech.cz, tel.: +420 227 031 495)

Vzory formulářů pro zákonné zástupce

Žádost o uvolnění žáka během výuky

Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování

Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova

Žádost zákonného zástupce o vzdělávání dítěte podle individuálního vzdělávacího plánu (dle § 18 školského zákona)

Žádost zákonného zástupce o přestup žáka z jiné základní školy (dle § 49 školského zákona)

Oznámení zákonného zástupce o plnění povinné školní docházky žáka v zahraničí (dle § 38 školského zákona)

Žádost zákonného zástupce o pokračování žáka v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky (dle § 55 školského zákona)

Žádost zákonného zástupce o povolení opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů (dle ustanovení § 52, odst. 6, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání žáka (tzv. domácí vzdělávání dle § 41 školského zákona)

Žádost zákonného zástupce o slovní hodnocení žáka (dle § 51 odst. 4 školského zákona)

Dokumenty školské rady

22. 01. 2020 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

28. 09. 2019 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

23. 04. 2019 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

29. 08. 2018 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

10. 01. 2018 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

18. 12. 2017 Jednací řád školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

18. 12. 2017 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

20. 11. 2017 Výsledky voleb do školské rady pro volební období 2017 - 2020


30. 08. 2017 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

26. 04. 2017 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

29. 08. 2016 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

22. 06. 2016 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

15. 09. 2015 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

15. 09. 2015 Aktualizovaný jednací řád školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

15. 09. 2015 Školský zákon §167 příloha k jednacímu řádu.

10. 06. 2015 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

15. 12. 2014 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

15. 12. 2014 Jednací řád školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

11. 11. 2014 Výsledky voleb do školské rady

22. 09. 2014 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

11. 10. 2013 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

19. 09. 2013 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

19. 06. 2013 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

08. 10. 2012 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

05. 10. 2012 Informace o změně člena ŠR

03. 11. 2011 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

04. 10. 2011 Zpráva o činnosti školské rady za rok 2011

05. 09. 2011 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

24. 01. 2011 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

04. 01. 2011 Zpráva o činnosti školské rady za rok 2010

06. 09. 2010 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

29. 03. 2010 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

14. 10. 2009 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

01. 04. 2009 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

Zpráva o činnosti školské rady ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem za rok 2008-09

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci
Výsledky dotazníkového šetření - žáci
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 5. ročníků
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 9. ročníků
Výsledky testování školy ČŠI – 5. ročníky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci
Výsledky dotazníkového šetření - žáci
Článek "SNAD BY MĚL BEDŘICH HROZNÝ RADOST..."
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 4. ročníků
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 9. ročníků
Výsledky STONOŽKA - škola, žáci 6. ročníků Čj a M
Výsledky STONOŽKA - škola, žáci 6. ročníků Aj
Zpráva z dopravní hry „Oblékáme hada Edu“

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci
Výsledky dotazníkového šetření - žáci
Výsledky testování ČŠI - škola, žáci 9. ročníků

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky
Výsledky testování Kalibro - žáci 5. ročníku
Výsledky testování Kalibro - žáci 9. ročníku
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci
Výsledky dotazníkového šetření - žáci

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Dodatek č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků
Výsledky testování školy (NIQES) - žáků 5. a 9. ročníků
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci
Výsledky dotazníkového šetření - žáci
Zpráva z vlastního hodnocení školy v hlavních oblastech za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
Dodatek č. 1 k Výroční zprávě za školní rok 2011/2012

Dokumenty Rady rodičů

23. 06. 2015 Zápis z jednání RR 18. 6. 2015

23. 02. 2015 Zápis z jednání RR 18. 2. 2015

22. 09. 2014 Zápis z jednání RR 17. 9. 2014

28. 04. 2014 Zápis z jednání RR 24. 4. 2014

23. 01. 2014 Zápis z jednání RR 16. 1. 2014

05. 09. 2013 Zápis z jednání RR 4. 9. 2013

11. 01. 2013 Zápis z jednání RR 9. 1. 2013

05. 10. 2012 Zápis z jednání RR 1. 10. 2012

04. 06. 2010 Vyúčtování k 3.6.20010

16. 06. 2009 Vyúčtování k 16.6.2009