Úřední deskaPracovní místo

Přijmeme:
- kvalifikovaného zaměstnance na pozici správce sítě


Pro školní rok 2020/2021 přijmeme:
- kvalifikovaného pedagoga na pozici školní speciální pedagog (částečný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na I. stupni ZŠ (plný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na II. stupni ZŠ (částečný úvazek - zejména M, IF, Fy, Aj, Nj, Rj, D)


V případě zájmu o tyto pozice kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

AKTUALIZOVÁNO 29.4.2020

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku 2020/2021 a dětí s odkladem školní docházky (PDF)

Po ukončení mimořádných opatření se uskuteční jediné setkání zákonných zástupců a dětí ve škole jako náhrada motivační části zápisu a Školiček pro budoucí prvňáčky. Na něm proběhne kontrola údajů dle rodných listů dětí a zápis do školní družiny. O termínu setkání budete předem informování e-mailem, na webu školy a prostřednictvím komunikačních kanálů města Lysá nad Labem.


PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školyKritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 (PDF)


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (PDF)

Školní zralost a připravenost (PDF)


Informační leták školy (PDF)

Jak se žije v naší škole - I. stupeň (PDF)

Jak se žije v naší škole - II. stupeň (PDF)

VIDEO: Kroužek 3D tisku a robotiky

Dokumenty

Schválený rozpočet na rok 2020 (PDF)


Schválený rozpočet na rok 2019 (PDF)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 (PDF)


Schválené rozpočty Radou města Lysá nad Labem, dne 19. 12. 2017, usnesením č. 796.

Schválený rozpočet na rok 2018 (PDF)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020 (PDF)


Organizační řád školy (PDF)

Organizační schéma školy (PDF)

Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF)

Přehled nejdůležitějších předpisů (PDF)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 (PDF)

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola (PDF)
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky (PDF)
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 5. ročníků (PDF)
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 9. ročníků (PDF)
Zpráva z vlastního hodnocení školy v hlavních oblastech za školní rok 2018/2019 (PDF)
100. výročí založení samostatného Československa "Oblékli jsme (si) republiku" (PDF)
Zpráva o čerpání finančního daru - grant ŠKODA AUTO a. s. (PDF)
"Ohlédnutí za naším adapťákem" (PDF)
Jednotná přijímací zkouška do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou 2019 (výsledková sestava s komentářem) (PDF)

Veřejně přístupné dokumenty školy


Zpráva z vlastního hodnocení školy v hlavních oblastech za školní rok 2018/2019 (PDF)


Školní řád - s účinností od 1. 2. 2020 (PDF)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - s účinností od 1. 2. 2020 (PDF)

Inspekční zpráva ČŠI 2019 (PDF)

Školní řád - s účinností od 1. 9. 2019 (PDF)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - s účinností od 1. 9. 2019 (PDF)

Koncepce rozvoje školy - zhodnocení za 2018/19 (PDF)

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2019-2022 (PDF)

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019 (PDF)

Koncepce rozvoje školy - zhodnocení za 2017/18 (PDF)

Protokol o kontrole ČŠI 2016 (PDF)

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 (PDF)

Inspekční zpráva ČŠI 2013 (PDF)

Traumatologický plán školy (PDF)

Koncepce rozvoje školy (PDF)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 (PDF)

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola (PDF)
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - žáci (PDF)
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 5. ročníků (PDF)
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 9. ročníků (PDF)
Výsledky testování školy ČŠI – 9. ročníky (PDF)

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů (PDF)

Od 08. 05. 2019 došlo ke změně pověřence na ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje nového pověřence:
Ing. Roman Šmíd, MBA (e-mail: roman.smid@moore-czech.cz, tel.: +420 227 031 495)

Vzory formulářů pro zákonné zástupce

Žádost o uvolnění žáka během výuky (PDF)

Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování (PDF)

Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova (PDF)

Žádost zákonného zástupce o vzdělávání dítěte podle individuálního vzdělávacího plánu (dle § 18 školského zákona) (PDF)

Žádost zákonného zástupce o přestup žáka z jiné základní školy (dle § 49 školského zákona) (PDF)

Oznámení zákonného zástupce o plnění povinné školní docházky žáka v zahraničí (dle § 38 školského zákona) (PDF)

Žádost zákonného zástupce o pokračování žáka v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky (dle § 55 školského zákona) (PDF)

Žádost zákonného zástupce o povolení opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů (dle ustanovení § 52, odst. 6, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) (PDF)

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání žáka (tzv. domácí vzdělávání dle § 41 školského zákona) (PDF)

Žádost zákonného zástupce o slovní hodnocení žáka (dle § 51 odst. 4 školského zákona) (PDF)


Formulář žádosti o přijetí do ZŠ (2020/21) (PDF)

Formulář žádosti o odklad ZŠ (2020/21) (PDF)

Dokumenty školské rady

11. 05. 2020 Zápis z mimořádného jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

22. 01. 2020 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

28. 09. 2019 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

23. 04. 2019 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

29. 08. 2018 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

10. 01. 2018 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

18. 12. 2017 Jednací řád školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

18. 12. 2017 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

20. 11. 2017 Výsledky voleb do školské rady pro volební období 2017 - 2020 (PDF)


30. 08. 2017 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

26. 04. 2017 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

29. 08. 2016 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

22. 06. 2016 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

15. 09. 2015 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

15. 09. 2015 Aktualizovaný jednací řád školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

15. 09. 2015 Školský zákon §167 příloha k jednacímu řádu. (PDF)

10. 06. 2015 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

15. 12. 2014 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

15. 12. 2014 Jednací řád školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

11. 11. 2014 Výsledky voleb do školské rady (PDF)

22. 09. 2014 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

11. 10. 2013 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

19. 09. 2013 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

19. 06. 2013 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

08. 10. 2012 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

05. 10. 2012 Informace o změně člena ŠR (PDF)

03. 11. 2011 Zápis z jednání školské rady ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

04. 10. 2011 Zpráva o činnosti školské rady za rok 2011 (PDF)

05. 09. 2011 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

24. 01. 2011 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

04. 01. 2011 Zpráva o činnosti školské rady za rok 2010 (PDF)

06. 09. 2010 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

29. 03. 2010 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

14. 10. 2009 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

01. 04. 2009 Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (PDF)

Zpráva o činnosti školské rady ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem za rok 2008-09 (PDF)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 (PDF)

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola (PDF)
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - žáci (PDF)
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 5. ročníků (PDF)
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 9. ročníků (PDF)
Výsledky testování školy ČŠI – 5. ročníky (PDF)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 (PDF)

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola (PDF)
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - žáci (PDF)
Článek "SNAD BY MĚL BEDŘICH HROZNÝ RADOST..." (PDF)
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 4. ročníků (PDF)
Výsledky KALIBRO - škola, žáci 9. ročníků (PDF)
Výsledky STONOŽKA - škola, žáci 6. ročníků Čj a M (PDF)
Výsledky STONOŽKA - škola, žáci 6. ročníků Aj (PDF)
Zpráva z dopravní hry „Oblékáme hada Edu“ (PDF)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 (PDF)

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola (PDF)
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - žáci (PDF)
Výsledky testování ČŠI - škola, žáci 9. ročníků (PDF)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (PDF)

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků školy - škola (PDF)
Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky (PDF)
Výsledky testování Kalibro - žáci 5. ročníku (PDF)
Výsledky testování Kalibro - žáci 9. ročníku (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - žáci (PDF)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (PDF)
Dodatek č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (PDF)

Přílohy k VZ:
Výsledky vzdělávání žáků (PDF)
Výsledky testování školy (NIQES) - žáků 5. a 9. ročníků (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci (PDF)
Výsledky dotazníkového šetření - žáci (PDF)
Zpráva z vlastního hodnocení školy v hlavních oblastech za školní rok 2012/2013 (PDF)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 (PDF)
Dodatek č. 1 k Výroční zprávě za školní rok 2011/2012 (PDF)

Dokumenty Rady rodičů

23. 06. 2015 Zápis z jednání RR 18. 6. 2015 (PDF)

23. 02. 2015 Zápis z jednání RR 18. 2. 2015 (PDF)

22. 09. 2014 Zápis z jednání RR 17. 9. 2014 (PDF)

28. 04. 2014 Zápis z jednání RR 24. 4. 2014 (PDF)

23. 01. 2014 Zápis z jednání RR 16. 1. 2014 (PDF)

05. 09. 2013 Zápis z jednání RR 4. 9. 2013 (PDF)

11. 01. 2013 Zápis z jednání RR 9. 1. 2013 (PDF)

05. 10. 2012 Zápis z jednání RR 1. 10. 2012 (PDF)

04. 06. 2010 Vyúčtování k 3.6.20010 (JPG)

16. 06. 2009 Vyúčtování k 16.6.2009 (PDF)